Čas čtení: 2 min.Let´s speak together

Vysoká škola ekonomie a managementu se stala příjemcem podpory v rámci programu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem Let´s speak together.

Základní informace

 • Doba trvání projektu: 01.10.2014 – 30.07.2015
 • Zkrácený název: Let´s speak
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0012

Cíl projektu

 • Globálním cílem projektu je podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků, především AJ (ale i NJ), ve školách a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky (zejména metodu CLIL).
 • Rozvoj forem učení orientovaných na žáka a dalších aktivizujících metod, které povedou ke komplexnímu využití cizího jazyka ve všech oblastech vzdělávání.
 • Podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky a internacionalizace škol a podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí.

Cílová skupina

 • Žáci základních škol
 • Pedagogové

Klíčové aktivity (KA)

 • 01 Podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků na ZŠ
 • 02 Podpora přípravy projektů internacionalizace škol
 • 03 Podpora zavádění metody CLIL do výuky
 • 04 Podpora a vzdělávání učitelů cizích jazyků formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí