VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

Revize zkouškového testu/seminární práce

16. 10. 2012 01:00

Podání revize zkouškového testu/závěrečného zkouškového testu/seminární práce je zpoplatněno administrativním poplatkem 1.000 Kč/ZK/ZZK/SP s tím, že v případě oprávněnosti revize ZK/ZZK/SP (potvrzena garantem studijního předmětu), není studentovi administrativní poplatek účtován.

Studentská konference VŠEM

10. 10. 2012 16:22

Vyhlášena nejlepší seminárí práce obhájená v rámci Studentských konferencí VŠEM za AR 2011/2012: Lenka Špundová (MF 09), téma seminární práce: Výzkum referencí na ledničky prodávané v obchodní síti Datart. Uděleno mimořádné stipendium Akademické rady VŠEM ve výši 10.000Kč. Udělení 1. místa proběhne v rámci Studentské konference VŠEM dne 20.10.2012. Zveřejněn Sborník studentských prací VŠEM (2011/2012), viz E - vyhledavač

Nadstandardní jazykové kurzy

10. 10. 2012 14:25

Zveřejněny termíny konání nadstandardních jazykových kurzů (N1, A1, A2, přípravný kurz FCE), viz http://www.vsem.cz/vyuka-cizich-jazyku.html. Přihlášení je možné prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled.

Licence Locklizard

9. 10. 2012 17:17

Licence Locklizard bude vystavena a zaslána studentům s termínem zahájení Říjen 2012 nejpozději do 20.10.2012 na studentský e-mail. Před instalací je nutné prostudovat návod, viz https://www.vsem.cz/locklizard-vsem.html

Přípravný kurz (Základy matematiky)

5. 10. 2012 14:40

Vypsány termíny konání Přípravného kurzu Základy matematiky. Doporučujeme absolvování pro ty studenty, kteří v rámci Vstupních testů obdrželi méně než 40 bodů.

Potvrzení o studiu

4. 10. 2012 16:46

Došlo k úpravě Studijního formuláře/Potvrzení o studiu, kdy způsob vyzvednutí je omezena pouze na elektronicky. V E - vyhledavači je k dispozici formulář Potvrzení o studiu (verze ČJ i AJ), kdy si student samostatně vyplní údaje, vytiskne v požadovaném množství a následně se osobně dostaví na Informačně poradenské centrum VŠEM pro razítko školy (viz úřední doba).

Účast na Prague Entrepreneurship & Innovation Forum

2. 10. 2012 11:00

Díky spolupráci VŠEM a předsedy Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství mají studenti VŠEM jedinečnou možnost zúčastnit se 10. října zdarma Prague Entrepreneurship & Innovation Forum. Pokud máte zájem, neprodleně se prosím zaregistrujte na www.ssrip.cz/FORUM.aspx. Při registraci uvádějte status „Student VŠEM“ a pokud jste někde zaměstnáni i jméno firmy a svoji pozici v ní). Nabídka platí do vyčerpání kapacity sálu na principu first-come, first-served. Další informace o fóru naleznete na: http://www.ssrip.cz/PROGRAM.aspx
Zdroj: http://www.vsem.cz/studentsky-mail.html

Bakalářský/diplomový seminář (prosinec 2012)

30. 9. 2012 01:00

Byly vypsány termíny pro Bakalářský/diplomový seminář pro studenty prezenční formy studia (3.12.2012 8:00-8:45 h), resp. Bakalářský/diplomový seminář pro studenty kombinované formy studia (9.12.2012 8:00-8:45 h). 2) Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím SIS VŠEM/Administrativní přehled. 3) TYTO SEMINÁŘE JSOU PRIMÁRNĚ URČENY PRO STUDENTY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ UKONČIT STUDIUM. Další možnost absolvovat tyto semináře bude opět v následujícím trimestru. 4) Uskutečnění semináře je podmíněno přihlášením minimálně 20 studentů. 5) Účast na daných seminářích není pro studenta povinná.
Zdroj: http://www.vsem.cz/studentsky-mail.html

Aktualizace Studijních formulářů VŠEM

24. 9. 2012 09:58

Došlo k aktualizaci Studijních formulářů v SIS VŠEM, kdy u Studijního formuláře Žádost/dotaz došlo ke zjednodušení a zrušení mezikroku (výběr typu žádosti/dotazu). Student nyní vyplňuje požadavky přímo do obecného formuláře, kde je kladen důraz na Předmět žádosti/dotazu a jasnou specifikaci v rámci Textu zprávy. Omluvy z výukového soustředění již nejsou zasílány. Na zaslané omluvy z výuky nebude ze strany IPC VŠEM reagováno.

Hodnocení Akademické rady VŠEM

20. 9. 2012 15:19

Zveřejněna zpráva o průběhu hodnocení obhajob seminárních prací za měsíc září 2012, viz Hodnocení Akademické rady VŠEM.