VŠEM > Informace VŠEM > Aktuality VŠEM

Aktuality VŠEM

VŠEM_006 E-learning VŠEM

14. 1. 2010 22:03

Spuštěna testovací verze výukové aplikace E-learning VŠEM (autorizace přístup do SIS VŠEM) pro studijní předměty/moduly (Ekonomika podniku, Makroekonomie, Základy managementu). Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci programu OPPA (Posílení rovných příležitostí v přístupu ke vzdělání rozvojem multimediální formy výuky).

VŠEM_005 Akreditační řízení VŠEM

14. 1. 2010 22:02

VŠEM získala mezinárodní akreditaci Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP) pro studijní programy Master of Business Administration (MBA) a Ekonomika a management (Bc.). Akreditační komise MŠMT ČR schválila rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Ekonomika a management (Bc.) o nový studijní obor Marketing (forma studia P1/K1).

VŠEM_004 Zpravodaj VŠEM

14. 1. 2010 22:01

Zveřejněn nový Zpravodaj VŠEM 01 2009/2010 akreditace ACBSP, cena prof. Milana Sojky, akreditace nového studijního oboru (Bc.), ubytovací stipendium, hodnocení zkouškových testů (leden 2010), nařízení rektora (č. 5 - 11). Vyhrazené zkouškové termíny (VZT), mezinárodní studijní program ESC - VŠEM (Bc.), vzorové zkouškové testy, cyklus odborných přednášek (praktické aplikace), výuka v anglickém jazyce atd.

VŠEM_003 Mezinárodní odborný seminář

14. 1. 2010 22:00

Dne 18.1.2010 se v prostorách Vysoké školy ekonomie a managementu uskuteční mezinárodní odborný seminář Material Flow Cost Accounting jako nástroj environmentálního managementu. Cílem je prezentovat odborné veřejnosti základní principy a možnosti využití Material Flow Cost Accounting (MFCA) v rámci řízení podniku a přínosy aplikace MFCA v podnicích.

VŠEM_002 Zahájení studia Leden 2010

14. 1. 2010 21:59

Ve dnech 16.1.2010 (MBA) a 23.1.2010 (PE, KLZ) probíhá Administrativní zápis/Úvod do studia nových studijních skupin na Vysokou školu ekonomie a managementu. Podklady pro zápis ke studiu byly uchazečům k dispozici od 18.12.2009 do 1.1.2010 (termín prodloužen do 15.1.2010) prostřednictvím SIS VŠEM/Soubory uchazeče/studenta.

VŠEM_001 Cena rektora VŠEM

4. 1. 2010 21:55

Rektor Vysoké školy ekonomie a managementu vyhlašuje 2. ročník soutěže Cena rektora VŠEM o nejlepší odbornou práci studentů soukromých vysokých škol ekonomického zaměření. Podrobnosti a harmonogram soutěže, viz http://www.vsem.cz/cena-rektora-vsem.html