Analýza rizik investičních projektů

Analýza rizik investičních projektů

Předmět Analýza rizik investičních projektů se zabývá riziky investičních projektů. Cílem předmětu je získání znalostí a dovedností při zpracování rizikové analýzy pro různé typy investičních projektů, např. finanční, reálné, strategické. Pozornost je věnována metodám využívaných při různých typech investičních projektů.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Investice, druhy investičních projektů.
  • Investiční projekt. Finanční investice.
  • Riziko. Riziko, identifikace rizik, riziko v investičních projektech.
  • Rizika finančních investic. Základy analýzy portfolií, střední hodnota zisku, modely.
  • Rizika reálných investic. CF investičního záměru. Analýza citlivosti.

Zita Prostějovská

  • Certifikovaná projektová manažerka – IPMA level C. Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.
  • Profesně se zaměřuje na problematiku řízení projektů a řízení rizik.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní docentko, moc Vám děkuji za Váš nadhled, humor, profesionalitu i lidskost! Velmi vzácná kombinace vlastností.

Přednášky i videocvičení byly skvěle koncipovány. Paní docentka je odborník, který umí zaujmout. Její přednášky jsou jedny z nejužitečnějších a zároveň nejzábavnějších. Vše, co přednášela, využiji v praxi.

Vynikající výklad paní docentky Prostějovské, která nám srozumitelně vysvětlovala příklady a pravidelně procvičovala.