Bezpečnostní a zpravodajský systém

Úvod do zpravodajského systému v ČR.

Předmět je úvodem do fungování zpravodajského systému v České republice. Studenti jsou seznámeni se základními pojmy v bezpečnosti, strukturou a funkcemi bezpečnostního a zpravodajského systému v České republice. Studenti se zaměřují na princip dosahování cílů bezpečnostní politiky vytyčené v bezpečnostní koncepci ČR.

  • Bezpečnost. Vnitřní, vnější, ekonomická, právní předpisy.
  • Bezpečnostní systém ČR. Struktura, Funkce, Bezpečnostní rada státu.
  • Zpravodajské služby ČR. Typologie zpravodajských služeb, působnost.

 

František Štěpánek

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM