VŠEM > SIS VŠEM > Často kladené otázky FAQ

Často kladené otázky FAQ

PŘIJÍMAČKY

Jak podám přihlášku?

Přihlášku ke studiu na VŠEM můžete odeslat odkudkoli on-line.

Platí se něco za přihlášku?

ePřihláška ke studiu je v řádném termínu zdarma při zahájení studia na VŠEM. Při nenastoupení ke studiu je splatný poplatek 1.000 Kč.

Do kdy se přihlásit?

Pro zahájení studia od Ledna do 1.1. (pouze forma distanční I a distanční II), od dubna (do 1.3.) nebo od října (do 1.9.) .

Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení zjišťuje motivaci uchazeče a jeho představy o studiu a dalším profesním rozvoji.

  • I. kolo (povinné) Elektronický dotazník
  • II. kolo (dobrovolné) Osobní konzultace se studijním poradcem

Musím absolvovat pohovor?

Absolvování konzultace je dobrovolné. Rádi v případě zájmu poskytneme maximum informací o studiu na VŠEM, zodpovíme vaše dotazy a pomůžeme sestavit studium na míru.

Povinná konzultace pro cizí státní příslušníky (kromě SR).

Co po odeslání přihlášky?

Registraci přihlášky vám potvrdíme prostřednictvím sms.

  • do 3 dnů obdržíte odkaz na vyplnění Elektronického dotazníku (EDPŘ)
  • do 7 dnů vám nahrajeme do SIS VŠEM veškeré podklady pro zahájení studia
  • o dalším postupu vás vždy informujeme emailem

Jaké podklady dodávám?

V elektronické podobě:

  • fotografie
  • podepsané smluvní dokumenty
  • esej (jen žadatelé o stipendium)

Přestup z jiné VŠ/VOŠ?

Uznání předmětů z jiné VŠ / VOŠ je standardně možné a velmi časté, kdy zpravidla dochází k poměrnému zkrácení studia na VŠEM.

Jaký je postup pro cizince?

Shodný jako pro studenty z ČR/SR, výjímkou je pouze povinnost absolvovat osobní pohovor na VŠEM.

Kdy dostanu potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu (elektronická/tištěná podoba) může uchazeč obdržet v rámci Úvodu do studia na základě splnění všech podmínek přijímacího řízení a zápisu (úhrada studijních poplatků, podpis Prohlášení studenta, fotografie a doklad o vzdělání).

Čekají mě ještě státnice/maturita?

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání stačí dodat v rámci Úvodu do studia. I bez něj lze absolvovat celé přijímací řízení. Zahraniční diplomy či nostrifikaci je nutné nahrát do SIS VŠEM v rámci přijímacího řízení z důvodu kontroly stupně vzdělání (riziko platnosti nese uchazeč, který nedodal podklady dle zákonných podmínek).

Kdo může studovat magisterské studium VŠEM?

Magisterské studium Ing./MSc. může studovat zájemce s ukončeným bakalářským vzděláním. Podmínkou není předchozí ekonomické vzdělání, ani studium na VŠEM.

ŠKOLNÉ

Kdy se platí školné?

Splatnost studijních poplatků je zpravidla do 10 dnů od absolvování přijímacího řízení, respektive obdržení podkladů pro zahájení studia ze strany VŠEM.

Platba školného na splátky?

Ano, studijní poplatky je možné hradit ve 2 - 4 splátkách dle zvolené cenové úrovně školného.

Měsíční platba školného?

Studenti VŠEM mají možnost v rámci všech cenových úrovní hradit školné v měsíčních splátkách prostřednictvím Studentského úvěru VŠEM.

Jak se platí školné?

Studijní poplatky jsou hrazeny prostřednictvím aplikace ePlatby VŠEM s možností editace fakturačních údajů (na zaměstnavatele, Sodexo apod.). Po provedení objednávky je uživateli automaticky zaslána zálohová faktura, platba je hrazena převodem.

Jak získám stipendium?

Podklady pro udělení stipendia se liší dle jednotlivých skupin žadatelů (Sportovci, Zdravotně hendikepovaní, Váleční veteráni, Zaměstnanci neziskových a zdravotních organizací, Svobodné matky, nebo Rozvojové, společenské, výzkumné, či studijní aktivity uchazeče/studenta).

Změna školného v průběhu studia?

Ano, studenti VŠEM mohou zaslat žádost o změnu cenové úrovně kdykoli v průběhu studia.

STUDIUM

Mám status studenta?

Všichni studenti VŠEM mají status studenta bez ohledu na zvolenou formu studia (prezenční, kombinovaná, distanční), nebo věk studenta, kdy všichni obdrží platné potvrzení o studiu.

Učí se u vás matematika?

Součástí studia na VŠEM není studijní předmět matematika. Student se samozřejmě může setkat s výpočty v rámci vybraných předmětů (vyhodnocování reklamní kampaně, finanční rozvaha apod.).

Co je obsahem předmětů?

Studenti VŠEM mají k dispozici obsah studijních předmětů, včetně představení vyučujícího, doporučených studijních materiálů i studentského hodnocení předmětů.

Jak probíhá praxe?

V rámci bakalářského i magisterského studia absolvuje student povinnou praxi ve shodě se studovanou oblastí. Společnost pro absolvování praxe volí student sám, může využít nabídky některé z partnerských firem, nebo praxi vykonat u stávajícího zaměstnavatele (odlišná agenda od pracovní pozice).

Kdy volím zaměření studia?

Závazná volba zaměření probíhá v rámci podání přihlášky ke studiu. Nicméně v průběhu prvního ročníku je možná případná změna, kdy vám se správnou volbou rádi poradíme.

Jak probíhá zkouškové?

Zkouškové období na VŠEM trvá 12 měsíců. Nemusíte se po celu dobu učit, jen můžete zkoušky (elektronické testování) absolvovat kdykoli během celého studia (neuzavírají se ročníky).

Můžu změnit zaměření v průběhu studia?

Na základě schválené žádosti je možné změnu provést v průběhu prvního ročníku.

Jak probíhají státnice?

Student ukončuje své studium Odbornou rozpravou na téma odpovídající zaměření závěrečné práce.

Student může zvolit mezi zpracováním bakalářské/diplomové práce a zpracováním závěrečného projektu.

Národní a mezinárodní akreditace?

Vysoká škola ekonomie a managementu je akreditována na národní (MŠMT) i mezinárodní (ACBSP USA) s platnými akreditacemi studijních programů až do roku 2030.

Studuji cizí jazyk?

Výuka jazyku (studijní předmět) na VŠEM neprobíhá. Studenti mají povinnost absolvovat zkoušku z AJ/NJ jazyka (kdykoli během studia). Jedná se o test na počítači, součástí není poslech ani ústní projev. Dále je nutné absolvovat jeden volitelný předmět v anglickém jazyce (v posledním ročníku, výstupem může být práce ve skupině, projekt apod., kdy náročnost výuky odpovídá jazykové vybavenosti dané studijní skupiny).

VŠEM poskytuje studentům studijní materiály, cvičebnice a vypisuje jazykové kurzy zdarma (nepovinné), kterých mohou zájemci o zdokonalení využívat.

FORMA STUDIA

Mohu vidět vzorový rozvrh?

Vzorový rozvrh pro prezenční i kombinovanou formu studia je k dispozici níže. V rámci distančního studia student studuje kdykoli, dle osobních preferencí.

Kdy budu znát svůj rozvrh?

V 1. ročníku vám sestaví rozvrh Informačně poradenské centrum, svůj rozvrh budete mít k dispozici nejpozději 3 dny před datem konání Úvodu do studia.

Povinná docházka?

Minimální účast studenta na prezenční části výuky není obecně stanovena, nicméně je velmi doporučená (prakticky zaměřená výuka, odborníci z praxe, sdílení zkušeností ve studijní skupině) a garant daného studijního předmětu ji může stanovit v rámci své výuky (např. předměty posledního ročníku, praktické aplikace, atd.).

Můžu studovat on-line?

On-line studium je možné v rámci distanční formy studia I (Bc./Ing.) a distanční formy studia II (BBA/MSc.). Všichni studenti mají k dispozici on-line výukové aplikace VŠEM (Videolearning, Audiolearning, VideoForum, eBooks).

Kdy je prezenční výuka?

Výuka probíhá ve všední dny (zpravidla 1-3 výukové dny/týden). Zkoušky je možné absolvovat ve všední dny i o víkendu.

Kdy je kombinovaná výuka?

Výuka probíhá výhradně o víkendu (zpravidla 3 - 5 víkendů trimestr). Veškeré studijní povinnosti i konzultace s akademickými pracovníky / studijním poradcem je možné bez jakéhokoli omezení absolvovat o víkendu.

Jak probíhá distanční výuka?

V rámci formy distanční I výuka probíhá on-line v termínech dle rozvrhu studenta a dále prostřednictvím interaktivních aplikací VŠEM (Videolearning, Audiolearning, eBooks, VideoForum), Zkoušky jsou realizovány v budově VŠEM.

V rámci formy distanční II výuka probíhá dle individuální volby studenta (bez vazby na rozvrh) prostřednictvím interaktivních aplikací VŠEM. Zkoušky probíhají on-line. Nutná přítomnost na VŠEM jen 1x za studium (závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečné práce/projektu).

Můžu v průběhu studia změnit jeho formu?

Změna formy je možná na základě zanechání studia a a opětovného podání přihlášky ke studiu/přijetí ke studiu v nové formě studia.

Studium VŠEM ze zahraničí?

Ano, na VŠEM studují stovky studentů ze zahraničí. Primárně tito studenti volí formu studia distanční nebo kombinovanou II.

Studium VŠEM při práci?

Studium VŠEM je maximálně flexibilní, kdy v rámci administrace studia nemáme konkurenci. Zaměstnaní studenti (plný úvazek) volí zpravidla kombinovanou (výuka o víkendu), nebo distanční (on-line) formu studia.

Prezenční studenti mají rovněž zaměstnání (částečný úvazek, flexibilní pracovní doba), kdy se snažíme poskytnout našim studentům podporu v rámci hladkého absolvování studia v kombinaci s profesním i osobním životem.

VÝUKA

Kdo na VŠEM přednáší?

Studiem na VŠEM vás provedou odborníci z praxe, významné české osobnosti i akademičtí pracovníci s vlastními zkušenostmi ze světa businessu.

Kdy začíná výuka?

Nově nastupující studenti zahájí své studium na VŠEM Úvodem do studia dle termínu zahájení studia (konec října/února/dubna), na který naváže standardní výuka dle rozvrhu.

Kde probíhá výuka?

Výuka probíhá v budově Campus VŠEM (Praha 5) o rozloze přes 25.000 m2. V rámci studia rovněž využíváme interaktivních výukových aplikací, kdy probíhá výuka on-line (Videoleraning, Audiolearning, Videocvičení).

Jaké mě čekají zkoušky?

Standardně studenti VŠEM absolvují elektronické zkoušky (multiple choice) z jednotlivých předmětů v budově VŠEM. V rámci vybraných předmětů je možné ukončení prezentací, zpracováním projektu, písemného výstupu, týmové práce, případové studie apod.

Kolik pokusů mám na zkoušku?

Standardně mají studenti 3 pokusy na zkoušku (1x řádný, 2x opravný), v případě neúspěchu mohou studenti využít 1x mimořádný termín, následně požádat o 5. rektorský termín.

STUDENTI VŠEM

Poskytujete ubytování?

Součástí Campus VŠEM je 100 moderních plně vybavených apartmánů pro 1 - 5 osob. Bydlení VŠEM od 4.000 Kč/měsíc v jednopokojových apartmánech s kuchyňským koutem a vlastní koupelnou, i apartmány 2+kk, 2+1, nebo se střešní terasou.

Prádelna, posilovna, kinosál, kanceláře, knihovna, studovna, coworking, střešní terasa, park...

Studentské výhody?

Studenti a absolventi VŠEM mohou využívat např. Studentských slev, těžit z partnerství VŠEM se stovkami firem, studovat nebo pracovat v zahraničí, nebo využivat výhody v rámci absolventského programu VŠEM.

V průběhu studia jsou pak studenti průběžně informováni o ad hoc nabídkách a příležitostech.

Prostory Campus VŠEM?

Součástí budovy VŠEM je Knihovna, Studovna, Startupové centrum, Posilovna, Klub, Restaurace, Aula, Galerie VŠEM i studentské apartmány.

Jaké zázemí mají studenti k dispozici?

V budově VŠEM je možné využívat standardní Wi-Fi připojení, knihovnu a studovnu, kanceláře a coworking StartUp VŠEM, posilovnu, navštívit Kavárnu VŠEM nebo školní restauraci.

Práce po škole?

Přes 90 % našich studentů pracuje v oboru již v rámci svého studia na VŠEM. Příklady pracovních pozic lze nalézt u jednotlivých zaměření studia. Klademe důraz na mezioborové znalosti našich studentů tak, abyste v průběhu svého profesního života našli uplatnění kdykoli i při změně svého oboru.

Mohu s někým probrat studium?

Informačně poradenské centrum VŠEM je k dispozici všem zájemcům o studium i studentům 7 dní v týdnu. Kdykoli se můžete dostavit v úředních hodinách, zatelefonovat, kontaktovat nás prostřednictvím elektronických formulářů, nebo si s námi sjednat videohovor.

Mohu se spojit se studenty/absolventy VŠEM?

V případě zájmu vás rádi propojíme s našimi studenty i absolventy tak, abyste získali o VŠEM maximum informací ještě před zahájením vašeho studia. V případě zájmu je rovněž možnost on-line/setkání s lektory VŠEM.