VŠEM > Studium VŠEM > Forma a průběh studia > Distanční forma studia II

Čas čtení: 1 min.Distanční forma studia II

 • Zahájení studia kdykoli v průběhu akademického roku
 • Možnost zkrácení délky studia při individualizaci harmonogramu
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta

průběh studia

 • Studium vlastním tempem on-line prostřednictvím eAplikací VŠEM
 • On-line volitelné workshopy, semináře a přednášky
 • Student si sám stanovuje pořadí studijních předmětů ze studia (kdy jaký absolvuje)
 • Frekvence výuky a konzultací dle osobních preferencí studenta
 • On-line studiu, prezenční účast je vyžadována pouze v rámci obhajoby závěrečné práce

příprava na zkoušku

 • Videolearning / Audiolearning VŠEM (studiově natočené přednášky, záznamy z prezenční výuky)
 • Videokonzultace s vyučujícím
 • Videocvičení
 • Učební texty VŠEM v elektronické, případně tištěné podobě
 • Další studijní materiály VŠEM (prezentace ke studijním předmětům, případové studie, studijní opory a manuály)

studijní povinnosti

 • Zkoušky jsou realizovány na základě zpracování písemného výstupu
 • Zkoušky lze skládat kdykoli v průběhu celého AR (Po-Ne)
 • Možnost skládat zkoušky též prezenčně v budově VŠEM (elektronické testy multiple choice)
 • Obhajoba závěrečné práce a písemná závěrečná zkouška prezenčně na VŠEM

PRO KOHO JE STUDIUM VHODNÉ?

Distanční forma studia pro mezinárodně akreditované programy BBA / MSc. / MBA / DBA

 • Vhodná forma studia při nemožnosti absolvovat výuku prezenčně / kombinovaně.
 • Možnost studia z České republiky nebo zahraničí.
 • Důraz na disciplínu a samostatnost (studium dle vlastního tempa a možností).
 • Informačně poradenské centrum VŠEM a studijní poradci k dispozici 7 dní v týdnu.
 • Studentské skupiny a komunity pro on-line sdílení zkušeností a společenské vazby.

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Všichni studenti VŠEM mají statut studenta bez ohledu na zvolenou formu studia (prezenční, kombinovaná, distanční), nebo věk studenta, kdy všichni obdrží potvrzení o studiu.

V případě potřeby je možné v průběhu studia zažádat o změnu formy studia (vždy od následujícího ročníku a v případě splnění stanovených podmínek).