VŠEM > Studium VŠEM > Forma a průběh studia > Distanční forma studia I

Čas čtení: 1 min.Distanční forma studia I

 • Zahájení studia 2x/rok (duben, říjen)
 • Možnost individuálního studijního plánu ISP (zkrácení studia)
 • Formou 1 - 2 denních on-line výukových soustředění mimo pracovní dny (sobota, neděle, 1 - 2 víkendy za měsíc)

průběh studia

 • Studium on-line dle rozvrhu
 • eAplikace VŠEM pro samostudium
 • On-line volitelné workshopy, semináře a přednášky
 • Konzultací s vyučujícími i studijními poradci dle osobních preferencí studenta

příprava na zkoušku

 • Videolearning / Audiolearning VŠEM (studiově natočené přednášky, záznamy z prezenční výuky)
 • Videokonzultace s vyučujícím
 • Videocvičení
 • Učební texty VŠEM v elektronické, případně tištěné podobě
 • Další studijní materiály VŠEM (prezentace ke studijním předmětům, případové studie, studijní opory a manuály)

studijní povinnosti

 • Absolvování zkoušek prezenčně v budově VŠEM (elektronické testy multiple choice) v průběhu celé akademického roku (Po-Ne)
 • Zpracování písemných výstupů (SP/ZP/PP) dle osobních preferencí studenta
 • Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška prezenčně na VŠEM

PRO KOHO JE STUDIUM VHODNÉ?

Distanční forma studia realizována v rámci české akreditace studijních programů Bc./Ing.

 • forma studia vhodná pro vytížené studenty, kteří nemají možnost absolvovat výuku prezenčně / kombinovaně.
 • on-line přednášky dle rozvrhu studenta.
 • omezená kapacita zapsaných studentů
 • Informačně poradenské centrum VŠEM a studijní poradci k dispozici 7 dní v týdnu.
 • studentské skupiny a komunity pro on-line sdílení zkušeností a společenské vazby.

"Učí mě odborníci z praxe, kteří nejsou nudní!"

"Mám vše nastavené tak, jak potřebuji."

"Studuji on-line, odkudkoli a kdykoli."

"VŠEM mi doporučil můj zaměstnavatel!

"Platím jen 2.000 Kč/měsíc!"

Proč studujeme VŠEM?

Všichni studenti VŠEM mají statut studenta bez ohledu na zvolenou formu studia (prezenční, kombinovaná, distanční), nebo věk studenta, kdy všichni obdrží potvrzení o studiu.

V případě potřeby je možné v průběhu studia zažádat o změnu formy studia (vždy od následujícího ročníku a v případě splnění stanovených podmínek).