Ekonomická geografie II

Geografická disciplína, zabývající se distribucí a prostorovou organizací ekonomických aktivit.

Cílem předmětu Ekonomická geografie II je v prvé řadě rozšířit studentům základní ekonomicko-geografické poznatky z bakalářského předmětu Ekonomická geografie I, který je koncipován jako úvod do této vědní disciplíny se zaměřením na obecné principy ekonomicko-geografické problematiky. Součástí tohoto výkladu je popis a charakteristika jádrových a periferních oblastí, problematika zapojení jednotlivých zemí do mezinárodní dělby práce a světového obchodu s výkladem integračních procesů, které ve světové ekonomice v intenzivní podobě probíhají od skončení 2. světové války.

  • Hlavní ekonomické zóny světa. Vyspělý Sever a chudý Jih.
  • Komplikované vztahy vyspělých a rozvojových zemí. Nerovné postavení států.
  • Ekonomika ČR. Vývoj základních makroekonomických ukazatelů ČR.

Jiří Dobrylovský

  • Český spisovatel a vysokoškolský pedagog.
  • Zajímá se o ekonomii a žurnalistiku.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Schopný pedagog. Mnoho znalostí z oboru ekonomie. Dokáže vysvětlit.

Super.

Fajn předmět.