Ekonomické a sociální inovace

Tvůrčí hledání inovačních řešení v týmech.

Předmět Ekonomické a sociální inovace názorným způsobem propojuje teorii z oblasti inovací a dalších oborů s reálným podnikatelským prostředím.

Výuka je zaměřena na potřebné obeznámení s teorií a vhodnými kreativními nástroji a jejich praktickým procvičováním.

Při týmové spolupráci na hledání inovačních řešení ekonomických a sociálních problémů můžete očekávat interaktivní a individuální pomoc vyučujícího i mimo výuku.

  • Základní tématické okruhy z problematiky inovací. Klasifikace a zdroje inovací. Inovační strategie. Inovační kultura. Aktéři inovačního procesu. Inovační metody. Specifika sociálních inovací a další.
  • Nástroje pro hledání inovačních řešení. Business Model Canvas. Value Proposition Canvas. Kumarův strukturovaný přístup k návrhu inovace.
  • Týmová spolupráce a hledání inovačních řešení. Teorie inovací není složitá na pochopení, můžete si o ní číst doma, využít videolearning a nepřeberné množství kurzů. Na výuce zjistíte, že můžete být inovátorem a platným týmovým hráčem. Číst všichni umíte, je čas si to vyzkoušet prakticky...

Anna Kadeřábková

  • Dlouhodobě se zaměřuje zejména na analýzu faktorů znalostně založené konkurenceschopnosti a jejích hospodářsko-politických implikací na národní, regionální a odvětvové a podnikové úrovni.
  • Autorka desítek výzkumných zpráv, časopiseckých a knižních publikací v ČR a zahraničí.

Cyril Kotulič

  • Zabývá se problematikou inovací a mentoringem projektů.
  • Má více než 14 leté zkušenosti s podnikáním.

Martin Řehoř

  • Externí lektor, podnikatel, reprezentant českého businessu a statutár od r. 1992, vlastník společnosti Rexim sro, kde je odpovědný za strategii, rozvoj, podnikatelské plány a obchod.
  • Hlavní specializace: technicko–ekonomické poradenství, podnikatelské plány.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Tento předmět se mi velice líbil, pan doktor Řehoř je odborníkem a v rámci předmětu jsme hodně diskutovali o zajímavých i složitých tématech, ke kterým mnoho lidí přistupuje odlišně, bylo zajímavé poslouchat a i vyjadřovat své vlastní argumenty k problematice. Oceňuji propojení předmětu s praxí, kdy jsme probírali mnoho zajímavostí.

Přednášející je vynikající, teorii i praxi skvěle propojil. Předmět mě velice bavil a opravdu mě zaujmul, i když jsem dříve studovala inovace, kde jsem časem zjistila, že to není obor pro mne. Ale tento předmět s panem Řehořem mě nadchnul a určitě bych premýšlela o dalších předmětech s tímto vyučujícím. Povídal nám o tom, jak to chodí v praxi, kde vycházel hlavně ze svých zkušeností, což se mi líbilo.

Výuka byla zajímavá. Velmi oceňuji praktické a osobní znalosti pana doktora Řehoře na danou problematiku. Díky tomu se přednášky stal výklad velmi poutavý.