Ekonomické prostředí

Makroekonomie se zaměřením na společenskoekonomickou problematiku.

Předmět Ekonomické prostředí se zabývá hodnotovou orientací člověka a systémem hodnot ve společnosti.

Výuka se dále věnuje základním makroekonomickým veličinám a ukazatelům a elementárnímu představení hospodářské politiky státu.

  • Orientace ve statistikách národního hospodářství.
  • Pochopení souvislostí mezi ekonomickými jevy a jejich účinků na ekonomické subjekty.
  • Orientace v ekonomickém prostředí a na základě toho schopnost provádět účelná ekonomická rozhodnutí jak v současné situaci, i s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj.

Anna Kadeřábková

  • Dlouhodobě se zaměřuje zejména na analýzu faktorů znalostně založené konkurenceschopnosti a jejích hospodářsko-politických implikací na národní, regionální a odvětvové a podnikové úrovni.
  • Autorka desítek výzkumných zpráv, časopiseckých a knižních publikací v ČR a zahraničí.

Jiří Dobrylovský

  • Dlouholetý VŠ učitel mikroekonomie a makroekonomie a také spoluautor VŠ učebnic makroekonomie.
  • Dále je také autorem historických a vědeckofantastických románů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan doktor Dobrylovský mi vyhovuje. Působí na mě jako odborník, dává prostor se vyjádřit a výuka je dynamická.

Ekonomické prostředí je opět předmět, který jsem ráda uvítala. Přednášky byly zajímavé, témata byla propojena s praxí. Nemám žádné výhrady.

Doktor Dobrylovský vytváří v učebně přátelskou atmosféru.