Evropské fondy 2014+ I

Výklad o širších souvislostech podpory z Evropských fondů s praktickým průmětem do reality ČR.

Praktická aplikace Evropské fondy 2014+ I je zaměřena na charakteristiku institucí zapojených v systému podpory, seznámení s pravidly, která ve světě dotací platí, a identifikaci procesů, kterými se poskytování dotací realizuje.

Cílem je poskytnout posluchači orientaci v systému Evropských fondů na takové úrovni, aby si byl schopen samostatně získávat další informace.

Výklad bude kombinovat obecné informace s konkrétními příklady z praxe přednášejícího.

  • Získáte orientaci v reáliích a postupech, které musí zvládat ten, kdo se formou projektu uchází o podporu, co při realizaci projektu musí plnit a jak čelit rizikům, která hrozí.
  • Dozvíte se o tom, jak funguje svět těch, co podporu poskytují, co a proč je pro ně významné, co ovlivňuje úspěšnost projektu.
  • Seznámíte se se systémem managementu poskytovatelů – nahlédne do „černé skříňky“.
  • Management žadatelů a příjemců - řízení projektu a ekonomické imperativy úspěšné realizace.

Alois Kopecký

  • Pracoval na vedoucích pozicích v útvarech odpovídajících za Evropské fondy na Ministerstvu pro místní rozvoj.
  • Zastupoval Českou republiku v Nástroji předvstupní pomoci Evropské komise.
  • Nyní působí v Řídícím orgánu Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Propojuje teorii s praktickými příklady. Předmět velmi oceňuji.

Velice dobrá a poučná praktická aplikace.

Velice příjemné hodiny, avšak pro mě vzdálená problematika. Jsem rád, že jsem si rozšířil obzory. Pan doktor je zkušený v praxi a dobrý lektor.