Exaktní myšlení

Rozvoj znalostí při sběru dat.

Cílem předmětu Exaktní myšlení je rozvoj základních statistických znalostí, rozvoj znalostí při sběru dat, jejich  zpracování a analýze, při jejich  vyhodnocování především v oblasti  kvantitativních dat.

  • Posluchači se seznámí s možnostmi, jak vhodným způsobem vybrat charakteristiky vhodné pro analýzu dat podle jejich povahy, se zkoumáním závislosti, a zejména se naučí interpretovat výstupy získané z různých programových produktů.
  • Kromě metod jednorozměrné analýzy dat se posluchači seznámí s vícerozměrnými metodami, které v poslední době získávají na své popularitě a na praktickém využití.

Pavla Vrabcová

  • Věnuje se problematice v oboru dřevařské ekonomiky, peněžnictví a matematiky.
  • Dále je členkou Finanční akademie Zlaté koruny, České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a odborné sekce Rady kvality pro Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Studijní materiály

  • Učební texty VŠEM / eBook Metody zpracování dat v ekonomické praxi (2018), Statistické metody a demografie (2009)
  • Videolearning / Audiolearning VŠEM (Statistika pro ekonomy)

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní doktorka Vrabcová je jedním z nejlepších lektorů. Je velice příjemná a probíranou látku dokáže opravdu dobře vysvětlit.

Moc hodná, sympatická, chytrá vyučující, která dokáže naučit a předat zkušenosti z praxe. Děkuji

Výborná lektorka.