VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Dobročinné aktivity

FAQ Dobročinné aktivity

Jak se mohu zapojit?

Do dobročinných aktivit se můžete zapojit darováním krve/plazmy, realizací/aktivní participací na charitativní akci/sbírce, pomocí potřebným (např. výpomoc v domově pro seniory, dětském domově, zvířecím útulku atd.), šířením povědomí o charitativních projektech apod.

Co musí obsahovat evidence mé činnosti?

Součástí musí být foto/videodokumentace Vaší činnosti v originálním formátu, kdy je nutné uvedené i sdílet na sociálních sítích s viditelným označením @studium_vsem a @studentivsempomahaji a následně vytvořit Print Screeny všech sdílených příspěvků.

Jak mohu evidenci zaslat?

Příslušný formulář včetně PrtSc a originálních foto/videí, která byla sdílena, zasílejte ke konci daného ročníku do 1.5. (zahájení v říjnu) / 1.12. (zahájení v lednu) / 1.3. (zahájení v dubnu) zástupcům dobročinného spolku Studenti VŠEM pomáhají na studentivsempomahaji@gmail.com.

Kdo aktivity posuzuje?

Stejně jako všechny ostatní aktivity jsou i ty dobročinné posuzovány a následně bodově ohodnoceny Administrativní komisí VŠEM.

Studentský dobročinný spolek „Studenti VŠEM pomáhají“ pouze eviduje zaslané závěrečné zprávy a následně je předává ADK VŠEM.

Získám body za pravidelné finanční přispěvky?

Ano, ale pouze za předpokladu, že se opravdu jedná o pravidelné příspěvky, o kterých budete informovat na sociálních sítích za účelem motivování dalších studentů.

Můžu realizovat sbírku v prostorech VŠEM?

Ano, nicméně je nutné nejdříve kontaktovat studentský dobročinný spolek Studenti VŠEM pomáhají, který vytváří harmonogram dobročinných akcí a konzultuje vhodnost sbírky a dostupnost prostor s Administrativní komisí VŠEM.

Jaká jsou pravidla pro realizaci?

Každá dobročinná aktivita musí mít hlubší smysl, např. soustavná činnost, samotná aktivita či její výstup je přínosem i pro ostatní studenty VŠEM, vytvoření vazby na VŠEM.

Samotná foto / video dokumentace musí mít informační hodnotu, tj. předání informací studentům, vysvětlení dané aktivity, otevření společenského tématu a osvěta, informace o tom, jak se mohou zapojit další studenti apod.

Jaké zapojení je vhodné a naopak?

Kladně jsou hodnoceny především soustavné činnosti, např. pravidelné darování krevních složek, dlouhodobá výpomoc ve vybraných zařízeních sociálních služeb či zvířecím útulku, organizace/aktivní participace na charitativní sbírce, či šíření povědomí o charitativních projektech.

Jednorázová zapojení (darování krevních složek, zaslání finančního příspěvku, návštěva vybraného zařízení apod.) či pomoc rodinným příslušníkům nebo blízkým nelze považovat za plnohodnotné plnění dobročinných aktivit.