VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Ekonomické listy

FAQ Ekonomické listy

Jak se mohu zapojit do spolupráce na tvorbě odborného článku nebo výzkumu?

Hlavní náplní této aktivity je spolupráce s akademickým pracovníkem VŠEM na tvorbě odborného článku pro Ekonomické listy VŠEM nebo v rámci výzkumu CES VŠEM. Vyučujícího si může student sám zvolit a oslovit. Případně je možné prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM zaslat informaci ohledně preferované oblasti, na jejímž základě bude doporučen akademický pracovník vhodný k oslovení.

Jakým způsobem mi budou zapsány body?

Zašlete informaci, že jste ve spolupráci s akademickým pracovníkem vypracoval/a odborný článek nebo se zapojil/a do výzkumné činnosti. Poté je kontaktován příslušný akademický pracovník, aby tuto spolupráci potvrdil, a následně jsou studentovi zapsány body.

Jaký přínos má tato aktivita pro mé studium?

Ve spolupráci s akademickým pracovníkem můžete vypracovat odborný článek nebo se zapojit do výzkumu, kdy v obou případech můžete zároveň sbírat podklady například pro vypracování seminární či závěrečné písemné práce.