VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Překlad podkladů

FAQ Překlad podkladů

Co je obsahem překladu podkladů?

Závazná registrace probíhá prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM v termínu uvedeném v Přehledu studentských aktivit VŠEM. Ze všech zaregistrovaných studentů bude následně vytvořena databáze možných překladatelů, které budeme kontaktovat v případě možnosti překladu.

Je možné registrovat se na jakýkoliv světový jazyk?

Ano, nicméně vzhledem k velkému počtu zájemců o překlad do anglického jazyka je kapacita překladatelů již zcela naplněna.

Mohu překládat do více jazyků?

Ano, během registrace můžete uvést více jazyků, do kterých zvládnete vyhotovit překlad na úrovni rodilého mluvčí či velmi pokročilé. Nevytvářejte však pro každý jazyk registraci zvlášť, kdy tímto postupem blokujete kapacitu pro jiného studenta.

Registruji se na každý jazyk zvlášť?

V rámci přihlašování nevytvářejte pro každý jazyk registraci zvlášť, kdy tímto postupem blokujete kapacitu pro jiného studenta.

Provádím registraci v každém trimestru?

Ne, pokud se jednou zaregistrujete, není nutné vytvářet registrace opakovaně i v následujících trimestrech. Opakovaným vytvářením registrací je blokována kapacita pro jiné zájemce.

Co když nebude k dispozici žádný materiál k překladu?

Doporučujeme nespoléhat se na dostupnost materiálů k překladu, ale plnit i jiné studentské aktivity. Pokud nebudou k dispozici žádné vhodné materiály pro překlad, nebude možné tuto aktivitu splnit a získat za ni body.