VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Smlouva o spolupráci

FAQ Smlouva o spolupráci

Lze smlouvu upravovat?

Ano, nicméně veškeré úpravy ve smlouvě je nutné konzultovat, případně je ve smlouvě zohlednit a zaslat k posouzení prostřednictvím Studijních formulářů VŠEM.

Musí firma přijmout studenty na praxi?

Ano, není stanovený minimální počet, ale společnost, která smlouvu podepíše a student si nárokuje body, musí být připravena přijímat v daném AR studenty.

Mohu uzavřít více smluv?

Ano, nicméně v daném AR je možné zajistit maximálně 2 smlouvy, kdy u každé z nich bude posouzena její relevance ke studijnímu programu.