VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Smlouva o spolupráci

FAQ Smlouva o spolupráci

Lze smlouvu upravovat?

Ne, smlouva o spolupráci nesmí být jakýmkoliv způsobem upravována, kdy je nutné ji pouze doplnit o informace ohledně dané společnosti a následně zajistit její podpis.

Mohu uzavřít více smluv?

Ne, v rámci daného akademického roku je možné uzavřít pouze jednu smlouvu o spolupráci.

Musí firma přijmout studenty na praxi?

Ano, není stanovený minimální počet, ale společnost, která smlouvu podepíše a student si nárokuje body, musí být připravena přijímat v daném AR studenty.

Je možné použít jednu smlouvu pro zisk bodů i absolvování odborné praxe?

Ne, smlouva nesmí být zároveň použita stejným studentem v rámci odborné praxe i v rámci plnění podmínky studentských aktivit.