VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Sociální sítě

FAQ Sociální sítě

Jak se mohu zapojit?

Sdílejte příspěvky související s Vaším studiem na VŠEM na sociálních sítích typu Facebook, Instagram či TikTok (s příslušným označením) nebo předávejte své zkušenosti jiným způsobem ve virtuálním světě, např. uveřejňování recenzí o VŠEM, komunikace s případnými zájemci o studium apod.

Je stanoven minimální počet příspěvků za rok?

Aktivita je koncipována jako celoroční, je tedy nutné zapojovat se aktivně a průběžně po celý AR. Aktivitu nelze považovat za splněnou v případě jednotek postů/repostů v daném AR.

Jak mohu zaslat svou celoroční evidenci?

Pro zaslání své evidence využijte příslušný on-line formulář, viz Přehled studentských aktivit VŠEM, do kterého uvedete svou závěrečnou zprávu a zároveň doplníte odkaz ke stažení zazipovaného archivu obsahujícího všechny související Print Screeny, které jsou v libovolném obrázkovém formátu (např.: .JPEG, .PNG, apod.). U zveřejněných recenzí je nutné zaslat jejich odkaz.

V jakém formátu musím podklady zaslat?

Evidence musí obsahovat Print Screeny příslušných příspěvků, ze kterých musí být zřetelné, že daný příspěvek byl skutečně sdílen. Ideální je tedy vytvořit PrtSc tak, aby v nich bylo zachyceno datum sdílení i počet zhlédnutí (tj. do 48 hodin od zveřejnění).

Mohu tuto aktivitu plnit, i když mám soukromý profil?

Tato aktivita je určena především pro aktivní uživatele sociálních sítí, kteří chtějí prostřednictvím svých příspěvků veřejně sdílet své zkušenosti se studiem na VŠEM. V rámci této aktivity tedy nelze akceptovat „umělé“ či anonymní profily čítající jednotky sledujících.

Mohu si založit profil pro plnění této aktivity?

Za strany VŠEM není podporován vznik anonymních profilů na sociálních sítích. Jediný autorizovaný studentský profil ze strany VŠEM je @holka_z_vsem, který studentům zprostředkovává studentské rady již 2. rokem.

Jakým způsobem se hodnotí zaslané podklady?

V rámci hodnocení je posuzována především kreativita, množství sdílených příspěvků a jejich pestrost a případná motivace dalších uživatelů.