VŠEM > Studium VŠEM > FAQ Studentské aktivity > FAQ Sociální sítě

FAQ Sociální sítě

Jak se mohu zapojit v rámci sociálních sítí?

Sdílejte příspěvky související s Vaším studiem na VŠEM na sociálních sítích typu Facebook, Instagram či TikTok (s příslušným označením) nebo předávejte své zkušenosti jiným způsobem ve virtuálním světě, např. uveřejňování recenzí o VŠEM, komunikace s případnými zájemci o studium apod.

Je možné tuto aktivitu plnit, i když mám soukromý profil?

Tato aktivita je určena především pro aktivní uživatele sociálních sítí, kteří chtějí prostřednictvím svých příspěvků veřejně sdílet své zkušenosti se studiem na VŠEM. V rámci této aktivity tedy nelze akceptovat „umělé“ či anonymní profily čítající jednotky sledujících.

Můžu si založit profil pro plnění této aktivity?

Za strany VŠEM není podporován vznik anonymních profilů na sociálních sítích. Jediný autorizovaný studentský profil ze strany VŠEM je @holka_z_vsem, který studentům zprostředkovává studentské rady již 3. rokem.

Jak mohu zaslat svou celoroční evidenci?

Pro zaslání své evidence využijte příslušný on-line formulář, viz Přehled studentských aktivit VŠEM, do kterého uvedete svou závěrečnou zprávu a zároveň přiložíte všechny související Print Screeny sjednocené do jednoho .pdf formátu. U zveřejněných recenzí je nutné zaslat jejich odkaz.

V jakém formátu musím podklady zaslat?

Evidence musí obsahovat Print Screeny příslušných příspěvků, ze kterých musí být zřetelné, že daný příspěvek byl skutečně sdílen (např. miniatura daného profilu / datum zveřejnění apod.). Příspěvky sdílené v rámci Instagram Stories je vhodné dokumentovat až po vypršení maximálního času zveřejnění (tj. 24 hod.), a to ze složky Archiv.

Je stanoven minimální počet příspěvků za rok?

Aktivita je koncipována jako celoroční, je tedy nutné zapojovat se aktivně a průběžně po celý AR s tím, že výsledná evidence by měla obsahovat minimálně 25 různých PrtSc zaznamenávajících Vaši činnost.

Jakým způsobem se hodnotí zaslané podklady?

V rámci hodnocení je posuzována především kreativita, množství sdílených příspěvků a jejich pestrost a případná motivace dalších uživatelů.

Jak lze docílit vyššího bodového ohodnocení?

Více bodů můžete získat za kreativní a originální obsah, např. zajímavé reportáže z akcí či hezky zpracované video apod.

Je možné svou evidenci zaslat opakovaně?

Ne, Administrativní komise VŠEM bude posuzovat pouze první zaslanou verzi Vaší evidence, která musí zároveň odpovídat danému období (tj. akademickému rok).