FAQ Titulky

Jak se mohu přihlásit?

Volné kapacity pro tvorbu či překlad titulků probíhá vždy v daných termínech, viz Přehled studentských aktivit VŠEM, prostřednictvím Rezervační aplikace VŠEM.

Kdy musím aktivitu splnit?

Termín vyhotovení dané aktivity záleží především na rozsahu vybraného videolearningu, kdy se jedná o rozmezí 60-90 dnů od zaslání konkrétního zadání.

Jak dlouho trvá kontrola titulků?

Následná kontrola ze strany VŠEM trvá obvykle 2 až 4 týdny.

Je možné provést případné úpravy?

Pokud jsou během kontroly objeveny nedostatky, student bude informován a může se pokusit o opravu. Při nutnosti opakovaných úprav může být sníženo bodové ohodnocení, případně hrozí i odebrání dané aktivity.

Můžu vytvořit nebo přeložit více titulků?

V rámci jednoho termínu se lze přihlásit vždy k vytvoření jednoho souboru v daném jazyce. Konkrétně lze tedy vytvořit 1 soubor v českém jazyce a 1 v anglickém jazyce a 1 v ruském jazyce.

Existuje nějaký návod na tvorbu titulků?

Již před samotnou registrací na danou aktivitu doporučujeme prostudování si Pokynů ke tvorbě/překladu titulků, kde naleznete veškeré informace, včetně výčtu častých chyb.

Pokud se přihlásím a následně zjistím, že je tato aktivita nad moje síly, hrozí mi postih?

Vzhledem k závaznosti registrace může Administrativní komise VŠEM rozhodnout o udělení administrativních bodů za blokování kapacity, kdy je možné, že o danou aktivitu má zájem jiný student, který se však nemohl přihlásit z důvodu naplnění kapacity.

Doporučujeme tedy důkladně si promyslet, zda je tato aktivita pro Vás vhodná, kdy předchozí zkušenost s prací s titulky je jistě výhodou.