Financování inovací

Vysvětleny budou možnosti využívání Strukturálních fondů EU, soukromých investorů, aj. 

Předmět Financování inovací se zabývá oblastí inovací, jejich významem a možnostmi financování. Cílem předmětu je posílit u studentů vědomí o tom, že v kontextu ekonomických změn a změn podnikatelského prostředí je třeba vyhledávat nové cesty a vnášet inovace do všech podnikových procesů. Vedle teoretického vymezení základních pojmů a specifikace základních rysů inovací a inovačního podnikání je pozornost věnována objasnění významu inovačních aktivit pro zajištění vysoké konkurenceschopnosti firem v globální světové ekonomice.

  • Úvod do managementu inovací.
  • Inovace jako konkurenční výhoda. Inovace v zákaznických vztazích.
  • Podnikatelské prostředí a podniková inovační strategie.
  • Management změn a znalostí.
  • Metody a techniky využitelné v managementu inovací.
  • Financování a měření ekonomické efektivnosti inovací.

Lukáš Blažek

  • Absolvent ČVUT, dopravní fakulta, Doktorský studijní program: podniková ekonomika a management.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi dobře postavený předmět.

Výuka byla velice zajímavá, hodnotím kladně.

Přestože nepracuji v oboru, předmět je vysvětlen srozumitelně a baví mě.