VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty MARKETING > Fundraising, marketing a komunikace v neziskových organizacích

Fundraising, marketing a komunikace v neziskových organizacích

Fundraising = získání povětšinou finančních prostředků pro potřeby NGO.

Cílem předmětu Fundraising, marketing a komunikace v neziskových organizacích je vystihnutí specifik marketingu veřejného, resp. neziskového sektoru. Pozornost je dále věnována marketingové komunikaci, a to s důrazem na reklamu a sponzorství. Představen je i fundraising, základní nástroj k získávání zdrojů pro činnost neziskových organizací.

  • Analýzy vnějšího prostředí.
  • Analýzy vnitřního prostředí.
  • SWOT analýza.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Za mě jedna z nejlepších vyučujících! 

Skvělé příklady z praxe a odkazy na další zdroje a videa!

Nic negativního jsem nenašla, předmět se mi líbil.