Globální podnikání

Globalizaci světa podnikání teď porozumíte i vy!

Předmět Globální podnikání je zaměřen na posouzení globálních problémů současného světa. Hodnotí aktuální ožehavé problémy spojované s globalizací a zabývá se zejména možnostmi trvalého a udržitelného rozvoje společnosti.
Pokrývá klíčové oblasti globalizace v EU a posuzuje předpoklady jejího vyváženého rozvoje v souladu s politikou hospodářské soudržnosti.

 • Globální problémy současného světa.
 • Vývoj rozvíjejících se zemí, chudoba a zadluženost.
 • Mezinárodní vztahy v období současné globalizace. Vědecko-technický pokrok.
 • Populační vývoj a problémy s tím spojené. Vývoj světové populace a její charakteristika.
 • Potravinové problémy a možnosti jejich řešení. Charakteristika potravinového problému.
 • Energie, paliva a voda v globalizovaném světě: Energetický problém, klasifikace zdrojů energie.
 • Trvale udržitelný a vyvážený rozvoj společnosti. Trvale udržitelný rozvoj.
 • Globální tlaky a problémy governance: Deklarace tisíciletí- 8 hlavních vývojových cílů.

Jiří Dobrylovský

 • Dlouholetý VŠ učitel mikroekonomie, makroekonomie a hospodářských dějin.
 • Spoluautor VŠ učebnic makroekonomie.
 • Dále je také autorem historických a vědeckofantastických románů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan doktor Dobrylovský vedl přednášky velice naučnou formou. Bylo vidět, že opravu ví, o čem mluví. Příklady k danému tématu dokázal vysvětlit tak, že to pochopil opravdu každý. Děkuji za přínos!

Pan docent Dobrylovský je znalec svého oboru, látku vysvětluje srozumitelně a umí zaujmout.

RNDr. Ing. Jiří Dobrylovský, Ph.D. vše skvěle vysvětlil. Dal možnost ke všemu se vyjádřit a zeptat se když bylo potřeba. Z přednášek jsem si toho hodně odnesl.