Globální podnikání

Globalizaci světa podnikání teď porozumíte i vy!

Předmět Globální podnikání je zaměřen na posouzení globálních problémů současného světa. Hodnotí aktuální ožehavé problémy spojované s globalizací a zabývá se zejména možnostmi trvalého a udržitelného rozvoje společnosti.
Pokrývá klíčové oblasti globalizace v EU a posuzuje předpoklady jejího vyváženého rozvoje v souladu s politikou hospodářské soudržnosti.

  • Globální problémy současného světa.
  • Vývoj rozvíjejících se zemí, chudoba a zadluženost.
  • Mezinárodní vztahy v období současné globalizace. Vědecko-technický pokrok.
  • Populační vývoj a problémy s tím spojené. Vývoj světové populace a její charakteristika.
  • Potravinové problémy a možnosti jejich řešení. Charakteristika potravinového problému.
  • Energie, paliva a voda v globalizovaném světě: Energetický problém, klasifikace zdrojů energie.
  • Trvale udržitelný a vyvážený rozvoj společnosti. Trvale udržitelný rozvoj.
  • Globální tlaky a problémy governance: Deklarace tisíciletí- 8 hlavních vývojových cílů.

František Janatka

  • Sedm let vedl zahraniční firmu v Německu (Mnichov).
  • Jeho specializací je mezinárodní obchod, zejména vývozní a dovozní obchodní operace a logistika v organizaci zahraničního obchodu.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Moc ráda poslouchám pana profesora na přednáškách. Má neskutečný přehled a propojuje své pracovní zkušenosti a zkušeností ze svých cest s teoretickými znalostmi. Klidný a kultivovaný projev.

Pan Janatka není jen výborný učitel, ale hlavně velmi inspirativní a světem protřelý člověk.

Pracuji v logistice a logistickém managementu spoustu let, mohu tedy potvrdit, že pan Janatka jednak ví, o čem mluví a zároveň umí problematiku poutavě podat.