Hospodářské dějiny Bc./BBA

Ti, kteří neznají historii, jsou odsouzeni ji opakovat.

Předmět Hospodářské dějiny propojuje historickou a ekonomickou stránku jevů a procesů, probíhajících na národní i nadstátní úrovni v oblasti vývoje produktivity práce a výrobních a obchodních vztahů. Zkoumá příčiny změn v postavení jednotlivých zemí v rámci světového hospodářství. Umožňuje správně chápat a interpretovat vzájemné provázanosti, k nimž mezi jednotlivými klíčovými zeměmi dochází.

  • Vznik kapitalismu a jeho vývoj do r. 1870. Manufakturní fáze a fáze volné soutěže, průmyslová revoluce.
  • Vývoj světového hospodářství v meziválečném období.
  • Soupeření dvou ekonomických soustav po 2. světové válce. Integrační tendence na Západě i na Východě.
  • Hospodářský vývoj českých zemí za Rakouska-Uherska a v dobách 1. republiky.
  • Hospodářský vývoj Československa po 2. světové válce až do r. 1989.

 

Milan Žák

  • Rektor VŠEM.
  • Jako ředitel CES VŠEM řídí činnost v oblasti výzkumu na VŠEM.

Jiří Dobrylovský

  • Zajímá se o oblasti ekonomie a žurnalistiky.
  • Český spisovatel a ekonom.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Inspirativní přednáška, pro mě osobně velmi přínosné pro pochopení a uchopení některých ekonomicko-politických jevů, přednáška navíc obohacena o aktuální zajímavosti z hospodářské politiky, což velmi osvěžilo výklad. Děkuji!

Výklad je poutavý, doplněný i o různé zajímavosti. Předmět mě bavil.

Zapsal bych si tento předmět klidně ještě jednou!