Integrita a etika veřejné správy

Nabyté znalosti uplatníte během kontaktu s veřejnou správou.

Cílem předmětu Integrita a etika veřejné správy je objasnit úlohu hodnotového ukotvení veřejné správy, mechanismů prosazování veřejného zájmu a formálních i neformálních prvků etické infrastruktury, vysvětlit a diskutovat hlavní problémy porušování etiky a integrity, jako jsou zejména korupce, střet zájmů či lobbing a ukázat možnosti jejich řešení s využitím mezinárodních zkušeností a doporučení (EU, OECD).
Získané znalosti bude možno uplatnit nejen specialisty v oblasti veřejné správy, ale i na pozicích v soukromém i neziskovém sektoru, kde bude docházet ke kontaktům s veřejnou správou.

  • Úvod do etiky. Vysvětlení hlavních etických teorií a principů.
  • Principy vládnutí. Dichotomie politiky a správy, diskrece. Veřejný zájem a jeho prosazování.
  • Hodnoty veřejné správy.
  • Integrita jako společný rámec pro prosazování práva a etiky.
  • Hlavní prvky etické infrastruktury a zkušenosti s jejich uplatňováním v praxi.
  • Nejčastější problémy porušování integrity a etiky a možnosti jejich řešení. Střet zájmů, korupce, lobbing.

 

Marie Bohatá

  • Vystudovala ekonometrii na VŠE v Praze a ve své odborné kariéře se věnovala aplikovanému ekonomickému výzkumu.
  • V současné době se angažuje jako poradkyně Evropské komise, je emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR a předsedkyní Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Děkuji za velmi přínosné přednášky. Bylo mi velkým potěšením setkat se a navíc i diskutovat s odborníkem takové úrovně.

Paní profesorka uvádí mnoho reálných příběhů a příkladů z praxe. Je znát její mnohaletá praktická zkušenost v oboru.

Paní docentka svým přístupem a srozumitelným výkladem se spoustou skutečných příkladů zaujala a obohatila mé vědomosti.