Kvalita dopravy

Řízení kvality v dopravě.

Cílem předmětu Kvalita dopravy je seznámit studenty s přístupy k řízení kvality v dopravě ve spojení s kvalitou dopravních prostředků a infrastruktury. Předmět je zaměřen na problematiku osobní i nákladní dopravy, kvalita dopravy je dávána do souvislosti s náklady dopravního výkonu a marketingem dopravního podniku. Součástí předmětu jsou případové studie z oblasti kvality dopravy.

 • Obecné pojetí kvality, normy a mezinárodní standardizace. Význam kvality obecně v terciálním sektoru, význam kvality ve všech segmentech dopravního systému.
 • Moderní přístupy řízení kvality. Cyklus kvality, integrované systémy řízení, management kvality, standardy kvality.
 • Metody měření kvality v dopravě. Subjektivní a objektivní měření, zásady pro vypracování dotazníků průzkumu spokojenosti a jejich hodnocení, vícekriteriální rozhodování.
 • Kvalita logistických procesů. Problematika kvality v jednotlivých částech logistického řetězce, kvalita v nákladní dopravě.
 • Kvalita ve veřejné přepravě osob. Řízení kvality v MHD, příměstské dopravě a dopravní obslužnosti, role dopravních prostředků a dopravní infrastruktury pro kvalitu dopravy, ekologické aspekty kvality dopravy.
 • Ekonomické aspekty kvality dopravy. Ekonomické náklady spojené s kvalitou dopravy, marketing a spokojenost zákazníka, případové studie s touto tématikou.

Zdeněk Říha

 • Odborník na technologie a management dopravy a telekomunikací.
 • Na VŠEM vyučuje předměty Manažerská ekonomie, Ekonomické prostředí a Logistika.
 • Absolvent fakulty dopravní ČVUT.
 • V roce 2016 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT.
 • Píše blog na iDnes.cz  - zejména o opomenutých koutech ekonomie, ale sem tam také o historii nebo o věcech veřejných.
 • Je politicky aktivní.

Studijní materiály

 • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan docent velice ochotně vysvětloval i v případě prvotního nepochopení látky, dostatečně nám představoval i příklady z praxe a celkově byl výklad zábavný.

Přínosný výklad, kompetentní lektor z praxe.

Líbilo se mi, že vyučující uváděl příklady z praxe a zároveň se mi líbil způsob, kterým nám vysvětloval příklady a v případě nepochopení byl vždy ochoten postup výpočtu zopakovat.