Kvalita dopravy

Řízení kvality v dopravě.

Cílem předmětu Kvalita dopravy je seznámit studenty s přístupy k řízení kvality v dopravě ve spojení s kvalitou dopravních prostředků a infrastruktury. Předmět je zaměřen na problematiku osobní i nákladní dopravy, kvalita dopravy je dávána do souvislosti s náklady dopravního výkonu a marketingem dopravního podniku. Součástí předmětu jsou případové studie z oblasti kvality dopravy.

  • Obecné pojetí kvality, normy a mezinárodní standardizace. Význam kvality obecně v terciálním sektoru, význam kvality ve všech segmentech dopravního systému.
  • Moderní přístupy řízení kvality. Cyklus kvality, integrované systémy řízení, management kvality, standardy kvality.
  • Metody měření kvality v dopravě. Subjektivní a objektivní měření, zásady pro vypracování dotazníků průzkumu spokojenosti a jejich hodnocení, vícekriteriální rozhodování.
  • Kvalita logistických procesů. Problematika kvality v jednotlivých částech logistického řetězce, kvalita v nákladní dopravě.
  • Kvalita ve veřejné přepravě osob. Řízení kvality v MHD, příměstské dopravě a dopravní obslužnosti, role dopravních prostředků a dopravní infrastruktury pro kvalitu dopravy, ekologické aspekty kvality dopravy.
  • Ekonomické aspekty kvality dopravy. Ekonomické náklady spojené s kvalitou dopravy, marketing a spokojenost zákazníka, případové studie s touto tématikou.

Zdeněk Říha

  • Odborník na technologie a management dopravy a telekomunikací.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan docent velice ochotně vysvětloval i v případě prvotního nepochopení látky, dostatečně nám představoval i příklady z praxe a celkově byl výklad zábavný.

Přínosný výklad, kompetentní lektor z praxe.

Líbilo se mi, že vyučující uváděl příklady z praxe a zároveň se mi líbil způsob, kterým nám vysvětloval příklady a v případě nepochopení byl vždy ochoten postup výpočtu zopakovat.