VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské moduly (Ing.)

Magisterské moduly (Ing.)

Moduly umožňují získat znalosti a dovednosti pro analýzu a strategická rozhodování firem a organizací v globalizované a znalostně založené ekonomice v konkurečním prostředí.

Studijní modul (Studijní obor)Studijní předmět
Ekonomie (MF) Mikroekonomie /ZK
Makroekonomie /ZK
Makroekonomická analýza /ZK
Management (MF) Strategický management /ZK
Projektový management /ZK
Management kvality, bezpečnosti a enviromentu /ZK
Management firem (MF) Manažerská ekonomika /ZK
Finanční řízení a rozhodování /ZK
Měření firemní výkonnosti /ZK
Strategie firem (MF) Management rizik /ZK
ICT strategie /ZK
Strategický marketing /ZK