VŠEM > Studium VŠEM > Magisterské moduly (MBA)

Magisterské moduly (MBA)

Moduly zaměřeny na další zvyšování profesních kvalifikačních předpokladů v rámci odborného rozvoje, a to v návaznosti na doplnění stávajících oborově odlišných znalostí o manažersko - ekonomické vzdělání.

Studijní modulStudijní předmět
Vstupní modul Ekonomické prostředí /ZK
Hospodářská politika /ZK
Právní prostředí /ZK
Podnikový management Teorie a praxe managementu /ZK
Management změny /ZK
Strategický management /ZK
Manažerská ekonomika a finance Manažerské účetnictví /ZK
Podniková ekonomika /ZK
Finanční management a finanční analýza /ZK
Řízení lidských zdrojů Psychologie a sociologie řízení /ZK
Řízení lidských zdrojů /ZK
Personální řízení /ZK
Marketingové prostředí Marketing a marketingová komunikace /ZK
Strategický marketing /ZK
Marketingový výzkum /ZK
Podnikový management II Management kvality /ZK
Produkční a operační management /ZK
Manažerské rozhodování /ZK