Management a marketing služeb

Prohlubte své znalosti v oblasti cestovního ruchu díky předmětu Management a marketing služeb.

Studiem předmětu Management a marketing služeb získají studenti znalosti o managementu a marketingu služeb. Po ukončení předmětu budou mít potřebné dovednosti pro práci v oblasti poskytování služeb v soukromém sektoru (cestovní kanceláře, letecká doprava, hotelnictví, lázeňství), v neziskovém sektoru a veřejných službách.
Nejdříve bude objasněna podstata, historický vývoj, vlastnosti a klasifikace služeb, rovněž bude poskytnut přehled poskytovatelů. V této souvislosti bude zaměřena pozornost i na kvalitu služeb a její hodnocení. 

  • Služby. Definice služeb, historický vývoj, vlastnosti a klasifikace služeb, poskytovatelé služeb.
  • Kvalita služeb. Spokojenost a očekávání zákazníků, Management kvality služeb.
  • Management v oblasti služeb. Specifika managementu v oblasti služeb.
  • Marketing v oblasti služeb. Strategická analýza v oblasti služeb.
  • Cestovní ruch.
  • Hotelnictví.
  • Lázeňství.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Parádní předmět!

Milá lektorka, která umí zaujmout.

Jeden z velmi prakticky využitelných předmětů.