Manažerská ekonomie (Ing.)

Pokročilé modely fungování národní ekonomiky, a její interakce se zahraničním sektorem.

Předmět Manažerská ekonomie (Ing.) rozvíjí základní pojmy, metody a nástroje makroekonomické analýzy.

Využívá analytického aparátu pro identifikaci, analýzu, hodnocení a anticipaci klíčových charakteristik a determinant vývoje makroekonomického rámce rozhodování ekonomických subjektů, včetně základních alternativních přístupů k jejich interpretaci.

  • Úspěšným absolvováním předmětu student zlepší svou schopnost uplatnit se v sektoru jak veřejném, tak i soukromém.
  • Nabyté znalosti a osvojené dovednosti studentovi umožňují udělat si vlastní představu o stavu ekonomického prostředí na úrovni národního hospodářství.
  • Student bude na základě získaných poznatků schopen posoudit současnou ekonomickou situaci a směr nejbližšího vývoje ekonomiky.
  • Student získá teoretický základ, který uplatní v rámci navazujících, aplikačně zaměřených předmětů.

Anna Kadeřábková

  • Dlouhodobě se zaměřuje zejména na analýzu faktorů znalostně založené konkurenceschopnosti a jejích hospodářsko-politických implikací na národní, regionální a odvětvové a podnikové úrovni.
  • Autorka desítek výzkumných zpráv, časopiseckých a knižních publikací v ČR a zahraničí.

Jiří Dobrylovský

  • Dlouholetý VŠ učitel mikroekonomie, makroekonomie a hospodářských dějin.
  • Spoluautor VŠ učebnic makroekonomie.
  • Dále je také autorem historických a vědeckofantastických románů.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Všechno ok.

Předmět i vyučující splnili mé očekávání.

Super.