Manažerská ekonomika

Reálné ukázky z podnikové praxe, které jsou diskutovány se studenty.

Manažerská ekonomika je předmětem, který zasahuje do celé řady podnikových disciplín, umožňuje tak propojit znalosti studentů nabyté v průběhu studia a může pomoci získat potřebný systémový pohled na dění v podniku.

Na praktických ukázkách z podnikové praxe je studentům vysvětlen význam procesů řízení financí, nákupu, logistiky, prodeje a výroby pro každodenní praxi manažera a podnikatelů.

 • Řízení podnikových cílů a systém Balanced Scorecard.
 • Efektivnost majetkové a kapitálové struktury podniku.
 • Analýza nákladovosti a ziskovosti podniku.
 • Finanční analýza výkonnosti podniku a ukazatel efektivnosti EVA.
 • Procesy řízení nákupů, prodeje, logistiky a materiálového toku.
 • Současné podnikové výrobní systémy a produktivita práce.

Anna Kadeřábková

 • Dlouhodobě se zaměřuje zejména na analýzu faktorů znalostně založené konkurenceschopnosti a jejích hospodářsko-politických implikací na národní, regionální a odvětvové a podnikové úrovni.
 • Autorka desítek výzkumných zpráv, časopiseckých a knižních publikací v ČR a zahraničí.

Jaroslava Hyršlová

 • Autorka celé řady odborných článků a kapitol v monografiích.
 • Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje na problematiku udržitelného podnikání a řízení podniku v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Pavel Kovařík

 • V minulosti pracoval ve vrcholných manažerských pozicích, kde se zabýval finančním řízením organizace, systémy controllingu a systémy řízení
 • V současné době se zaměřuje na lektorování, poradenství a mentorování v oblastech finančního řízení a ekonomiky podniku, zavádění systémů interního auditu a kontrolních mechanismů organizace.
 • Působí rovněž jako externí auditor při auditech systémů řízení.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi oceňuji vedení výuky na hodinách a i naslédné zasílání doplňujících a užitečných materiálů z praxe. Pan Ing. Kovařík velmi srozumitelně vysvětlil tento stěžejní předmět.

Jeden z nejlepších kantorů. V jeho podání to byl jeden z nejlepších a nejužitečnějších předmětů na naší škole. Každá hodina byla podána zábavnou a živou formou. Informace z tohoto předmětu měly přesah do praxe. Nabyté vědomosti využiji již teď v práci. Proto nelze hodnotit jinak než velmi kladně.

Ing. Kovařík je to nejlepší, co tady tato škola má. Rozhodně nejlepší pedagog, který mě kdy učil. Z ekonomiky udělal nejoblíbenější předmět.