Mezinárodní vztahy

Budete lépe orientovat v globální politice a socioekonomických vztazích.

Předmět Mezinárodní vztahy je zaměřen na posouzení globálních problémů současného světa. Hodnotí aktuální ožehavé problémy spojované s globalizací a zabývá se zejména možnostmi trvalého a udržitelného rozvoje společnosti. Předmět pokrývá klíčové oblasti globalizace v EU a posuzuje předpoklady jejího vyváženého rozvoje v souladu s politikou hospodářské soudržnosti. Zabývá se aktuálními možnostmi rozvoje českých společností na globálních trzích, formami tohoto podnikání i riziky, která s ním souvisejí. Posuzuje i postavení nadnárodních společností v České republice.

 • Globální problémy současného světa
 • Prognózování globálních problémů
 • Vývoj rozvíjejících se zemí, chudoba a zadluženost
 • Mezinárodní vztahy v období současné globalizace
 • Populační vývoj a problémy s tím spojené
 • Potravinové problémy a možnosti jejich řešení
 • Energie, paliva a voda v globalizovaném světě
 • Trvale udržitelný a vyvážený rozvoj společnost

František Janatka

 • Sedm let vedl zahraniční firmu v Německu (Mnichov).
 • Celoživotní zaměření – mezinárodní obchod, zejména vývozní a dovozní obchodní operace a logistika v organizaci zahraničního obchodu.

Zdeněk Linhart

 • Kromě na VŠEM vyučuje na Université de Lorraine difuzi inovací.
 • Publikuje o vlivu softwarových aplikací na Internetu na učení a řízení.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Velmi dobrý pedagog a užitečné propojení teorie s praxí.

Moc ráda poslouchám pana profesora na přednáškách. Má neskutečný přehled a propojuje své pracovní zkušenosti a zkušeností ze svých cest s teoretickými znalostmi. Klidný a kultivovaný projev.

Pán profesor Janatka je jeden z najlepších vyučujúcich, akých som kedy mala.