Moderní trendy ve veřejné správě

Předmět rozvíjí znalosti fungování veřejné správy v ČR. Cílem je připravit studenty pro pozice ve veřejné správě.

Předmět Moderní trendy ve veřejné správě rozvíjí základní znalosti fungování veřejné správy v ČR a zaměřuje se pochopení jejích teoretických základů a vývojových trendů. Cílem předmětu je připravit studenty na řídící pozice ve veřejné správě, jako odborníky schopné identifikovat a prosazovat žádoucí kroky k její modernizaci. Důraz je kladen na otázky efektivnosti veřejné správy, včetně principů 3 E, a zavádění moderních metod řízení. V kurzu jsou rozebírány linie názorových a zájmových střetů ve veřejné správě, zejména mezi uživatelskou přívětivostí a efektivností či mezi nezávislostí a politickým vedením.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Stát a jeho role, veřejná správa a její vývoj.
  • Veřejná správa. Funkce, organizace, činnost, řízení.
  • Regulace. Druhy regulace, Regulatory Impact Assesment (RIA), deregulace.
  • Řízení veřejné správy. Role politického a odborného řízení.
  • Státní správa a samospráva. Důvody, význam a formy dekoncentrace státní správy.

Radim Bureš

  • Absolvent Filozofické fakulty UK, obor filozofie – ekonomie a St. Antony´s College, Oxford University.
  • Zaměřuje se na problematiku kriminality, zejména korupce, její prevence a související otázky profesionální etiky a integrity.
  • Zajímá se o efektivní a transparentní fungování veřejné správy.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vyučující je velká kapacita!

Zajímavý obsah přednášek.

Vše bylo fajn.