Moderní trendy ve veřejné správě

Staňte se odborníkem na veřejnou správu a její specifika!

Předmět Moderní trendy ve veřejné správě se zabývá vládnutím (governance), správou věcí veřejných a jejich rolí a vývojovými trendy v současném státě. Cílem předmětu je připravit studenty na působení ve veřejné správě či s veřejnou správou efektivně interagovat. Důraz je kladen na pochopení role a specifického chrarakteru činnosti veřejné správy v mezinárodním kontextu.

 • Úvod do studia veřejné správy a vymezení pojmů. Stát a jeho role.
 • Veřejná správa. Funkce, organizace, činnost, řízení.
 • Regulace. Druhy regulace, podzákonné normy, obecní vyhlášky.
 • Státní správa a samospráva. Důvody, význam a formy dekoncentrace státní správy.
 • Územní samospráva. Orgány, role tajemníka, samostatná a přenesená působnost.
 • Řízení veřejné správy. Role politického a odborného řízení. 
 • Participace občanů na činnosti veřejné správy.
 • Postavení státních úředníků. Teoretické a historické vymezení.
 • Veřejné služby a jejich rozvoj. Role, financování, řízení.
 • Digitalizace veřejné správy. Možnosti, cíle, strategie, implementace.

 

Radim Bureš

 • Absolvent Filozofické fakulty UK, obor filozofie – ekonomie a St. Antony´s College, Oxford University.
 • Zaměřuje se na problematiku kriminality, zejména korupce, její prevence a související otázky profesionální etiky a integrity.
 • Zajímá se o efektivní a transparentní fungování veřejné správy.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vyučující je velká kapacita!

Zajímavý obsah přednášek.

Vše bylo fajn.