Organizační kultura

V užším pojetí jde o synonymum pojmu sdílené hodnoty napříč společností.

Předmět Organizační kultura rozvíjí kulturologické pojetí organizace a organizačního managementu v národním i mezinárodním prostředí. Zdůrazňuje význam organizační kultury pro celkovou výkonnost. Akcentuje roli společenské odpovědnosti a význam uplatňování etických standardů a kodexů v organizační kultuře. Seznamuje s analytickými postupy v hodnocení organizační kultury a postupy jejího dalšího rozvoje a zkvalitňování.

  • Organizační kultura (OK), její systém a mechanismy.
  • Klasifikace organizací podle jejich kulturních kategorií ve zvoleném systémovém rámci.
  • Vybrané metodologické přístupy zkoumání OK.
  • Vliv OK na chování firem v mezinárodním kontextu.

Markéta Šnýdrová

  • Celou svou dosavadní profesní kariéru se pohybuje v oblasti HR.
  • V letech 2006-2012 zastávala pozici specialistky personálního marketingu v Komerční bance.

Lenka Hajerová-Müllerová

  • Ve svém odborném zaměření v oblasti pedagogiky, managementu a zdravotnictví se specializuje zejména na problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání a metodologii výzkumu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Doktorka Šnýdrová, je výborná lektorka. Vše vysvětlila a byla velice příjemná.

Paní profesorka je opravdový odborník.

Výuku i profesorku velmi chválím, pro mě to byly velmi přínosné semináře, děkuji za ně.