Přeprava a zasílatelství

Přepravně právní podmínky realizace jednotlivých druhů přeprav.

Cílem předmětu Přeprava a zasílatelství je seznámit studenty s přepravně právními podmínkami realizace jednotlivých druhů přeprav a spediční činnosti. Zvláštní pozornost je věnována problematice nákladní mezinárodní dopravy, jednotlivým smlouvám a rozdělení odpovědnosti.  

  • Zasilatelství, spedice. Obsah pojmu speditér, dopravní a přepravní proces.
  • Provozování dopravních, spedičních a zasilatelských služeb.
  • Právní normy ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě. Legislativa pro vnitrostání dopravu.
  • Způsoby zajištění dopravy. Zajištění nákladní dopravy prostřednictvím zasilatele.
  • Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě.

Zdeněk Říha

  • V roce 2016 byl jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT.

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Lektor dokáže zaujmout, uvádí hodně příkladů z praxe, jeho přednášky mě bavily.

Super!

Velmi zajímavý předmět.