VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty LIDSKÉ ZDROJE > Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce II

Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce II

Získáte dovednosti v mluveném projevu před širším publikem.

Cílem předmětu Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce II je získání dovedností pro účinné zvládnutí odborného řečnického vystoupení před širším publikem, a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Předmět je přitom zaměřen na prezentaci odborných témat. Nabízí rétorická cvičení pro práci s hlasem a dechem při projevu, tipy pro účinnou neverbální komunikaci, techniky pro překonání trémy.

  • Rétorické dovednosti při odborném projevu. Výslovnostní a dechová cvičení.
  • Tvorba odborné prezentace v praxi. Tipy pro vlastní vystupování.
  • Příklady z praxe. Čeho se vyvarovat.
  • Neverbální komunikace. Podpora vlastního vystoupení mimojazykovými prvky.
  • Možnosti práce s trémou při oborném projevu.
  • Obchodní jednání a vhodná rétorika. Umění asertivity.
  • Umění práce s časem.
  • Projev v anglickém jazyce. Slovní a větné důrazy, intonace.

Lenka Holečková

  • Po ukončení studií pracovala několik let jako Corporate Credit Analyst v Raiffeisenbank, následně získala zkušenosti na pozici asistenta auditora.
  • V současné době se zaměřuje na výuku ekonomických předmětů, ale rovněž rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, a to v českém i anglickém jazyce.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

S výukou jsem spokojená. Líbí se mi procvičování látky v podobě různých testů, ze kterých se o sobě někdy dozvíme věci, které jsme netušili.

S paní doktorkou Holečkovou jsem nadmíru spokojená. Její výklad je zajímavý, výuku propojuje s příklady z praxe, testy, či se zajímavými videi, které pak snadno nastíní problematiku komunikace a vše je srozumitelnější.

Předmět je velice užitečný, Ing. Lenka Holečková, Ph.D je vstřícná, ráda poradí a je velice profesionální.