VŠEM > Studium VŠEM > Charakteristika studijních předmětů > Studijní předměty LIDSKÉ ZDROJE > Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce

Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce

Získáte dovednosti v mluveném projevu před širším publikem.

Cílem předmětu Rétorické dovednosti v českém i anglickém jazyce je získání dovedností v mluveném projevu před širším publikem, které mohou být následně uplatněny jak v každodenním životě, tak zejména také při pracovních jednáních či prezentacích. Předmět svým účastníkům nabízí průpravu a praktická cvičení potřebná pro účinné zvládnutí vlastního vystoupení. Přitom se soustřeďuje nejen na osvojení a nácvik řečnického projevu v českém jazyce, ale zaměřuje se též na vybrané aspekty týkající se zvládnutí projevu v jazyce anglickém.

  • Vymezení pojmů. Rétorické dovednosti, technika mluveného projevu.
  • Tvorba řečnického projevu v praxi. Tipy pro přípravu projevu.
  • Příklady z praxe. Čeho se vyvarovat, časté chyby.
  • Výslovnostní a dechová cvičení v českém a anglickém jazyce.
  • Návody pro překonání stresu a zvládnutí trémy. Tipy, praktický nácvik.
  • Tipy pro vlastní vystupování, praktický nácvik. Rozbor projevů z praxe.
  • Neverbální komunikace. Příklady z praxe.

Lenka Holečková

  • Po ukončení studií pracovala několik let jako Corporate Credit Analyst v Raiffeisenbank, následně získala zkušenosti na pozici asistenta auditora.
  • V současné době se zaměřuje na výuku ekonomických předmětů, ale rovněž rétoriky, komunikačních a prezentačních dovedností, a to v českém i anglickém jazyce.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

S výukou jsem spokojená. Líbí se mi procvičování látky v podobě různých testů, ze kterých se o sobě někdy dozvíme věci, které jsme netušili.

S paní doktorkou Holečkovou jsem nadmíru spokojená. Její výklad je zajímavý, výuku propojuje s příklady z praxe, testy, či se zajímavými videi, které pak snadno nastíní problematiku komunikace a vše je srozumitelnější.

Zajímavý předmět.