Řízení administrativních procesů

Předmět seznamuje studenty s administrativními procesy v organizaci.

Předmět Řízení administrativních procesů seznamuje studenty s administrativními procesy v organizaci. Cílem je připravit studenty pro efektivní práci v administrativě a zvládání běžných administrativních úkolů. Předmět se zaměřuje na řízení dokumentace, řízení vnitřních a vnějších administrativních procesů v organizaci, principy a specifiky elektronické komunikace včetně elektronických podpisů a razítek, standardy kvality v administrativě, administrativní audit a zvyšování kvality administrativních procesů.

 • Administrativní procesy v organizaci. Struktura organizace, principy řízení a fungování organizace, role administrativních procesů. Procesy v organizaci, propojení podpůrných procesů, jejich struktura a vazby.
 • Řízení administrativních procesů. Analýza prostředí a souvislostí, design administrativních procesů, modely, prvky a vazby plánu, projektu a modelu, stanovení klíčových oblastí, implementace, kontrola, revize, audit, verifikace výsledků, redesign procesů.
 • Práce s dokumenty. Správa dokumentů, zálohování, vnitropodnikové směrnice, standardy, normy.
 • Technologie v administrativě: Programy pro správu, Office, elektronická komunikace, elektronické podpisy a razítka, datové schránky. Technologie pro zálohování, firemní úložiště, správa dat.
 • Legislativa související s administrativními procesy. Základy GDPR, zákony upravující administrativní procesy.
 • Vnitřní a vnější komunikace. Nástroje vnitřní komunikace, komunikace navenek, s externími partnery, organizacemi. Komunikace se státní správou. Obchodní a profesionální korespondence.
 • Kvalita a audit administrativních procesů. Standardy kvality, efektivní administrativní procesy, audit a nastavení nových komunikačních a administrativních toků. Zvyšování kvality administrativních procesů.

 

Hana Urbancová

 • Ředitelka státní příspěvkové organizace s více než 41 zaměstnanci a také hlavní řešitelka několika tuzemských grantů a 1 zahraničního grantu.
 • Působí jako konzultantka vedení organizací v otázkách řízení lidských zdrojů se zaměřením na personální audit, age management a management kontinuity znalostí.
 • Publikační činnost čítá více než stovky vědeckých článků s ohlasy v tuzemsku i zahraničí založených na praktických výzkumech (h-index 4).

Robin Čejka

 • Absolvent Západočeské univerzity – fakulty ekonomické, České zemědělské univerzity – fakulty provozně ekonomické, studia programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké školy finanční a správní na katedře finanční.
 • Pracoval jako manažer v obchodní společnosti. V posledních letech působí v oblasti HR jako personální ředitel a v současné době jako HR manažer.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Řízení lidských zdrojů s panem doktorem Čejkou bylo pro mne velkým přínosem. Během přednášek byly zodpovězeny dotazy studentů a přednášky byly zajímavé, dynamické a přínosné. Látka byla vysvětlována na příkladech z praxe.

Pan doktor Čejka látku vykládal srozumitelně. Co mě však velmi příjemně překvapilo, byl prostor pro naše dotazy, zážitky a komentáře z praxe. Díky tomuto stylu výuky jsem si zapamatovala mnohem více informací, než z obyčejného výkladu. Zejména rozbory situací z praxe byly dle mého názoru velmi dobrou přípravou na zkoušku.

Paní doktorka Urbancová je skvělá lektorka. Vedení jejich přednášek i videocvičení hodnotím velmi pozitivně především kvůli řadě praktických příkladů a velkém prostoru pro diskuzi.