Řízení státu ve stavu krize

Cílem předmětu je získání schopnosti studentů orientovat se v jednotlivých krizových stavech a profesně se zapojit do krizového řízení ve veřejném sektoru.

Dnes nehrozí klasický útok jednoho státu proti druhému. Hrozby dvacátého prvního století jsou dvojího typu. Hrozby „objektivní“, které nejsou primárně iniciovány osobou (zemětřesení, ekologická havárie, pandemie…) a hrozby „subjektivní“, za nimiž je nějaká osoba (právnická nebo fyzická). Subjektivní hrozby mají různých charakter, kybernetický útok, teroristický útok, útok para militantní organizace, útok osamělých bojovníků a podobně.
Všechny typy hrozeb mohou zasáhnout region (více států), celý stát nebo jeho část, jeho infrastrukturu, veřejnou dopravu, zdroje vody, energie, klíčové podniky, aglomerace obyvatel a podobně. Je tedy důležitou výbavou každého manažera porozumět fungování veřejné moci v krizovém stavu. Cílem předmštu je získání schopmnosti studentů orientovat se v jednotlivých krizových stavech a profesně se zapojit do krizového řízení ve veřejném sektoru.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů. Pojmy: bezpečnost, hrozba a rizika, asymetrické konflikty (asymetrie a disymetrie), hybridní konflikty, útoky v kyberprostoru, masivní nelegální migrace.
  • Terorismus. Jeho historický vývoj pojetí terorismu od Sergeje Načajeva (individuálnímu terorismu) až k terorismu organizovanému -  DAESH, BOKO HARAM a dalším teroristickým organizacím našich dnů. Podstata a metody terorismu, čím se liší od zločinu a organizovaného zločinu (zločinného spolčení).
  • Bezpečnost státu. Kompetence a odpovědnost jednotlivých státních orgánů za bezpečnost České republiky. Hranice odpovědnosti státu a soukromých osob. Kybernetická bezpečnost. Základy české bezpečnostní strategie.
  • Ústavní rámec bezpečnosti České republiky. Ústavní odpovědnost jednotlivých orgánů veřejné moci (prezident republiky, vláda, ministerstva, zpravodajské služby, kraje) za bezpečnost státu. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky.
  • Mimořádné (krizové) stavy. Nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav (stav nebezpečí). Zákon o krizovém řízení a jeho aplikace. Bezpečnostní rada státu a Ústřední krizový štáb. Podmínky vyhlašování mimořádných stavů.
  • Zahraniční mise. Vysílání ozbrojených sil do zahraniční. Humanitární mise.

 

Cyril Svoboda

  •  V letech 1990 – začal pracovat jako poradce předsedy  vlády pro problematiku lidských práv, restitucí a vztahů mezi státem a církvemi, následně zastával pozici poslance a působil jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj.  
  • Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy Praha (1980) a Policejní akademie České republiky (2017).

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Přednášky mě velmi baví. Pan Svoboda doplňuje přednášky historkami ze své velké politické praxe a probírá s námi aktuální témata. Vždy si poslechne náš názor se kterým buď souhlasí nebo mu oponuje, což se poměrně často promítne do diskuze o daném tématu.

Praktické informace, nutné pro obecný přehled.

Je mi ctí chodit na přednášky a diskutovat s takovými lidmi, jako je pan Dr. Svoboda. Děkuji za tyto možnosti!