Řízení změn

Činnost jejíž cílem je usnadnit průběh změny a efektivně realizovat zvolenou strategii.

Předmět Řízení změn seznamuje studenty s procesem řízení změn. Cílem je seznámit studenty s průběhem změn a jejich úskalími. Studenti by měli být schopni podpořit průběh změny a stát se jejich aktivní součástí. Důraz je kladen na komunikaci a spolupráci během změn a vnitřních a vnějších faktorů, které změny ovlivňují. Studenti budou znát principy změn v organizaci, nutnost změny myšlení u zaměstnanců pro možnost posunu na novou úroveň.

  • Změna jako konstanta. Princip změny jako přirozeného vývoje.
  • Proces změny. Analýza prostředí, analýza silového pole, vytvoření plánu, projektu a modelu.
  • Problémy během procesu změny. Práce s nejistotou a obavami, stagnace lidí či odpor.
  • Katalyzátory změn. Komunikace, podpora, sdílení, školení, měření posunu.
  • Modely změn. Lewinův model analyzující protichůdné síly ve změně.
  • Motivace zaměstnanců ke změnám. Role osobnosti a charakteristik zaměstnance.
  • Scopnost učit se, očekávání od změny, podpůrné prostředí.

 

Lucie Depoo

  • Prorektorka pro studium řídí činnost v oblasti výukového procesu, pedagogiky, personálního zajištění a vědy a výzkumu na VŠEM.
  • Pracuje na projektech tvorby vzdělávacích programů, působí jako lektor v oblasti managementu, řízení lidských zdrojů, prognostiky.

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Super předmět!

Moje oblíbená vyučující.

Moc doporučuju!