Rozpočtová a dotační politika

Mějte přehled o čerpání finančních prostředků.

Díky předmětu Rozpočtová a dotační politika si studenti rozvinou základní poznatky z oblasti dotační politiky ČR. Seznámí se s dotačními tituly, jejich fungováním a rolí státu při poskytování dotací. Budou mít přehled o možnosti čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů poskytovaných ČR.

  • Česká republika jako člen EU. Otázka financování a finančních zdrojů.
  • Dohoda o partnerství.
  • ESIF čerpání v kontextu ČR. Podpora hospod. rozvoje, fondy ESI.
  • Státní dotační politika.
  • Dotace ze zdrojů EU.

 

Studijní materiály

  • Prezentace PPT

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM