Sdílená ekonomika

Sdílená ekonomika je jedním z největších trendů 21. století.

Předmět Sdílená ekonomika seznamuje se základními pojmy v oblasti inovací ve sdílené ekonomice. Na případech aplikací pro sdílenou ekonomiku procvičuje inovační atributy nejlepší praxe. Důraz je kladen na zvládnutí kontextu ve fázích inovačního procesu s ohledem na rychlost učení uživatelů.

  • Základní pojmy. Přístupy a kontexty inovací.
  • Difuze (šíření) inovací. Mezi uživateli na cíleném, případně globálním trhu.
  • Proces identifikace. Jednotlivců, skupin a organizací s rolemi při vývoji a šíření inovací.
  • Nalezení alternativních zdrojů. Alokace při vývoji substitutu.
  • Výběr a využití disponibilního softwaru, zejména z knihoven open source software.
  • Využití nových médií ke zvýšení rychlosti učení se nové aplikace uživateli.
  • Vývoj a zavedení nových aplikací pro služby.

Zdeněk Linhart

  • Na Provozně ekonomické fakultě Vysoké zemědělské školy v Praze získal tituly Ing., CSc. a doc..
  • Vyučuje na Université de Lorraine difuzi inovací a na VŠEM Praha, kde pro výuku publikoval studijní texty „Nová média“, „strategický marketing“.
  • V posledních letech publikuje výzkum o vnímání reklamy ve spolupráci s kolegou Dianoux z Francie a výzkum o biorafinérii s vazbou na biopaliva s kolegou Hönigem z katedry chemie ČZU.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Pan docent vytváří velice přátelskou atmosféru.

Velmi dobrý pedagog, který nám propojil teorii s praxí, což je velmi dobré a potřebné. Moc děkujeme za zajímavé přednášky.

Zajímavý předmět, praktické znalosti do života.