VŠEM > Výzkum a projekty > CIS VŠEM > SozialMarie 2013

SozialMarie 2013

Roční celková částka 42.000 Euro

Soukromá nadace Unruhe (Neklid) uděluje od roku 2005 cenu SozialMarie sociálně inovativním projektům. Je dána přednost realizovaným projektům, jejichž inovativní síla a kreativita se již v praxi osvědčila. Cílem je podpořit propojování sociálních projektů a podněcovat diskusi na téma sociální inovace. Sociálně inovativní projekty mohou sloužit jako vzorové příklady ostatním zájemcům. Cena není podporou pro sociální projekty, kterým se nedostává prostředků a není vázána na konkrétní záměr. Ocenění mohou s cenou volně disponovat.

 • Každý rok SozialMarie oceňuje 15 projektů, které jsou odměněny celkovou částkou 42 000 Euro. Za posledních osm let bylo ohodnoceno více než 1 700 podaných projektů a odměnili 120 z nich celkovou částkou 336 000 Euro.
 • K účasti jsou zvány projekty z celého Rakouska, Maďarska a České Republiky. Pro Německo, Chorvatsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko platí okruh 300km od Vídně. Ceny jsou prezentovány vždy 1. května v rámci veřejné akce v prostorách kulturního domu rakouského rozhlasu ORF, viz cena SozialMarie 2013

Členové poroty

 • Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D., Centrum inovačních studií VŠEM
 • Univ.Prof. Dr. Josef Hochgerner, Zentrum für Soziale Innovation (ZSI, Centrum pro sociální inovace)
 • Doz. Dr. Éva Kovács, Institut sociologie (IS)/Vienna Wiesenthal Institute (VWI)
 • Barbara van Melle, žurnalistka a moderátorka
 • OMR DSA Sepp Schmidt
 • Mag (FH) Marlies Sutterlüty, diplomovaná sociální pracovnice, lektorka odborné školy Campus Wien, studijní běh pro sociální práci

Nominované projekty

 • Vyhodnocování přihlášených projektů proběhne ve třech fázích. Nejdříve se přihlašovací podklady překontrolují podle formálních kritérií a případné nejasnosti se ujasní telefonicky anebo emailem. Ze všech podaných maďarských a českých projektů provedou první výběr Prof. András Kelen, Nora Somlyódy, Mag. Veronika Janýrová a Petra Abrahamová.
 • Ve druhé fázi vyberou Anna Thier a Bernhard Litschauer-Hofer společně s koordinátorkou poroty Mag. Petrou Radeschnig 25 projektů k předložení odborné porotě. Každý člen poroty má dále možnost doplnit výběr o dva další projekty podané v tomto roce.
 • Z těchto nejvýše 37 nominovaných projektů pak odborná porota rozhodne o 15 oceněných projektech. Šest až sedm projektů, které se dostanou do užšího výběru pro hlavní cenu, navštíví spolupracovníci SozialMarie osobně na místě. V posledním výběrovém kole pak porota vybere tři projekty pro hlavní cenu a dalších 12 projektů oceněných po 1 000 €.
 • V roce 2013 bylo nominováno celkem 36 projektů na ocenění SozialMarie. Celkem 19 projektů z Rakouska, 8 projektů z Maďarska, 6 z České republiky, 2 z Chorvatska a 1 ze Slovenska.

data/data/ces-soubory/pruzkum/sozialmarie.png