VŠEM > Výzkum a projekty > Projekty CIS VŠEM > Sociální inovace

Sociální inovace

V rámci projektu MPSV Evaluace implementace principu inovativnosti v OP Lidské zdroje a zaměstnanost (CZ 1.04/6.1.00/09.00016) jsou hodnoceny inovační charakteristiky podpory Evropského sociálního fondu v České republice, včetně mezinárodní ho srovnání, a obecněji dosavadní vývoj a perspektivy sociálních inovací – jejich pojetí a praktických zkušeností při realizaci. Příjemcem projektu je společnost Navreme Boheme. Centrum inovačních studií se výrazně podílí na jeho řešení v osobě odborného garanta a autora či spoluautora klíčových výstupů (doc. Anna Kadeřábková).

Relevance témat inovativnosti OP LZZ

Hodnocení oblastí podpory podle inovační intenzity na úrovni jednotlivých výzev (inovační nabídka) a přístupy k její podpoře (inovační poptávka).

Současné pojetí inovativnosti v OP LZZ a v ESF v zahraničí

Vývoj a stávající pojetí inovačních aktivit a jejich podpory zahrnuje odlišení podle institucionálního sektoru (podnikový, veřejný, nevládní a jejich kombinace), motivace (zisková a nezisková), typu (technické a netechnické inovace), fáze. Uveden je průřez přístupů k sociálním inovacím v zemích EU a specificky v rámci ESF.
  • Sociální inovace a jejich podpora
  • Zahraniční přístupy k inovacím v ESF

Témata sociálních inovací

Mapování témat v globálním průřezu považovaných za inovační v sociální oblasti na základě vlastního průzkumu širokého spektra zdrojů z akademické, politické, podnikové, neziskové a zprostředkující sféry. Seznam témat je průběžně doplňován.

  • Témata pro sociální inovace

Mezinárodní expertní panel

V rámci mapování témat pro sociální inovace byl vytvořen rozsáhlý expertní panel ze všech institucionálních sektorů, včetně mimoevropských zemí. Panel zahrnuje akademické pracovníky i praktické realizátory sociálních inovací. Panel je průběžně doplňován.

  • Mezinárodní expertní panel

Metodika hodnocení a nástroje podpory sociálních inovací

Na základě stávajících přístupů je vytvářena metodika hodnocení a soubor doporučení pro podporu sociálních inovací. Zohledněny jsou aktuálně rozvíjené přístupy v rámci ESF a v dalších podpůrných programech v evropských i mimoevropských zemích.