Specifika trhu práce v ČR

Předmět se zabývá specifiky a aktuálními trendy na trhu práce v ČR.

Předmět Specifika trhu práce v ČR se zabývá specifiky a aktuálními trendy na trhu práce v ČR. Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit znalosti v dané problematice a osvojit si dovednosti práce se sekundárními daty. Důraz je kladen na vysvětlení současných problémů na českém trhu práce, jejich příčin a důsledků. Pozornost je věnována rovněž dlouhodobým trendům, s nimiž se lze na trhu práce setkat. Prostor je věnován také úloze státu a odborových organizací.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů.
  • Vláda a trh práce. Sociální politika státu a její dopad na trh práce. 
  • Odbory a kolektivní vyjednávání.
  • Základní charakteristika českého trhu práce. Právní rámec fungování trhu práce.
  • Lidský kapitál. Teorie lidského kapitálu. Měření lidského kapitálu.
  • Flexibilita trhu práce. 
  • Diskriminace na trhu práce.

Marcela Palíšková

  • Ve své činnosti se zaměřuji na dvě oblasti, které se vzájemně doplňují, a to trhy práce a řízení lidských zdrojů.
  • V posledním období se věnuji zejm. problematice Industry 4.0 (dopady digitalizace na trhy práce a do oblasti HR).

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Výuka mi vyhovovala.

Nemám co bych vytknul.

Super předmět, prakticky postavený.