Společenský styk a obchodní etika

Zásady společenského styku, ale i obchodní etikety, které z vás učiní skutečné "lvy/lvice" salónů.

Praktická aplikace Společenský styk a obchodní etiketa seznamuje studenty se zásadami společenského styku, ale i obchodní etikety v plné šíři.

Během výuky získáte informace o tématech, která se běžně nepřednášejí. Jde o kombinaci poznatků ze společenského styku a obchodní etikety, ale i základní znalosti o diplomatickém protokolu a řádových dnech v ČR.

Přidanou hodnotou je možnost konsultovat s lektorkou i další specifické oblasti, které jsou typické pro Vaší organizaci nebo zajímají Vás osobně v rámci dalšího rozvoje.

  • Posluchač se dozví nejrůznější informace ze společenského styku.
  • Dále se budeme věnovat sladění osobního a firemního image.
  • Studentům budou poskytnuty informace o obchodní etiketě ve vybraných státech na různých kontinentech mj. i v zemích s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi.
  • V samostatné kapitole se budeme věnovat jednání s VIP osobami,
  • Součástí praktické aplikace je i získání poznatků z obchodní diplomacie a diplomatického protokolu.

Eva Matoušková

  • Mnoho let působila v mezinárodních firmách, zejména v oblasti rychloobrátkového zboží na pozici generální ředitelky, prokuristky, marketingové nebo prodejní ředitelky apod.
  • Od roku 2001 v rámci vlastní poradenské firmu a předává získané zkušenosti nejčastěji z oblasti managementu, marketingu, prodeje, ale i personalistiky menším a středním firmám v ČR a na Slovensku.
  • Znalosti z oblasti společenského styku, obchodní etikety a diplomatického protokolu mohla využít nejen při svých četných jednáních a cestách do zahraničí, ale i při organizování prestižních společensko-obchodních akcích.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM