Spotřebitelský marketing v Leisure Industry

Seznámení se spotřebitelským marketingem v oblasti průmyslu volného času.

Praktická aplikace Spotřebitelský marketing v Leisure Industry se zabývá strukturou trhu volného času a trendy specifickými limity marketingu v Leisure Industry s důrazem na herní průmysl.

Zároveň obsahuje i marketingový výzkum v oblasti průmyslu volného času a techniky podpory prodeje v herním průmyslu.

  • Student umí vysvětlit důvody spotřebitelského chování v Leisure Industry, specificky v oblasti herních produktů.
  • Student dokáže rozlišit zákonné hranice, které limitují konstrukci herních prvků podpory prodeje a vývoje sázkových herních produktů.
  • Student dokáže propojit příčiny spotřebitelského chování s konstrukcí marketingového výzkumu, nebo herního prvku podpory prodeje, popř. herního produktu.
  • Student umí připravit a realizovat marketingový výzkum pro konstrukci hry, nebo herního prvku podpory prodeje produktu.

Vít Pekárek

  • Ekonom s dlouholetou praxí v oblasti spotřebitelského výzkumu, marketingu.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM