Trh práce a politika zaměstnanosti

Specifika trhu práce ve srovnání s ostatními trhy.

Předmět Trh práce a politika zaměstnanosti navazuje na předchozí předměty zaměřené na práci s lidmi. Získané teoretické a praktické znalosti dále doplňuje o vliv vnějšího prostředí (okolí podniku) na management lidských zdrojů. Získané znalosti budou využitelné pro efektivní rozhodování a řešení problémů na všech úrovních práce s lidmi.

  • Teoretická východiska a vymezení pojmů.
  • Politika zaměstnanosti jako součást hospodářské politiky.
  • Proces globalizace a jeho dopad na trh práce. Globalizace práce. Lidský kapitál.
  • Specifika českého trhu práce. Hlavní ukazatele trhu práce.
  • Trendy na trhu práce. Dopady demografického vývoje na trh práce. Pracovní migrace. 
  • Změny vnějšího prostředí a dopady do oblasti managementu lidských zdrojů.

 

Marcela Palíšková

  • Ve své činnosti se zaměřuje na dvě oblasti, které se vzájemně doplňují, a to trhy práce a řízení lidských zdrojů.
  • V posledním období se věnuje zejm. problematice Industry 4.0 (dopady digitalizace na trhy práce a do oblasti HR).

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Paní profesorka je opravdový odborník, zajímavé byly v jejích hodinách případové studie.

Velmi příjemný výklad!

Vyhovovalo mi hlavně množství praktických ukázek během hodin.