Úvod do deep learning

Disciplína v rámci strojového učení zabývající se využitím algoritmů.

Předmět Úvod do deep learning seznamuje studenta s aktuální problematikou směřování umělé inteligence. Student získá schopnost popsat rozdílnými technikami  machine learning a deep learning a pochopit souvislosti a dopad výstupů umělé inteligence na ekonomiku, společnost a sociální status obyvatel, včetně své podnikatelské schopnosti. Cílem předmětu je seznámit studenty s technikami, které AI používá k prozkoumání a překonání rozdílu mezi řečí a chováním. Patří sem ukazatele sentimentu a techniky vizualizace. Úspěšné absolvování předmětu zvýší podnikatelskou schopnost účastníků při detekci a využívání jevů s globálním dopadem.

  • Standardy umělé inteligence.
  • Dopady AI.
  • Analýza pomocí AI, specifika chování ze zpracovaných záznamů.
  • Využití software pro AI (python).
  • Základy programování v Pythonu, ukázky programování. Kód z Guithubu.

 

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Vše bylo ok.

Poměrně náročné téma, ale srozumitelně podáno studentům.

Fajn předmět.