Zajištění lidských zdrojů

Získávání, vzdělávání a rozvoj pracovníků, řízení pracovního výkonu, odměňování pracovníků.

Cílem předmětu Zajištění lidských zdrojů je seznámit studenty s nejnovějším pojetím a přístupy k personální práci v organizaci, rolí personálního útvaru a manažerů při zajišťování lidských zdrojů. Zároveň bude pozornost věnována formování kvalitativních a kvantitativních charakteristik zajišťování lidských zdrojů – tedy aktivitě staffingu (personální plánování, získávání a výběr pracovníků, rozmísťování pracovníků, vzdělávání a rozvoj pracovníků), řízení pracovního výkonu, odměňování pracovníků a pracovně-právním vztahům.

  • Pojetí a cíle řízení lidských zdrojů v organizaci. Moderní přístupy k řízení lidských zdrojů.
  • Systém činností managementu lidských zdrojů. 
  • Role manažerů a personalistů z pohledu zajištění a plánování lidských zdrojů.
  • Pojetí pracovního místa. Prinicip vytváření pracovních míst.
  • Pojetí a cíle plánování zaměstnanců. Účel a hlavní úkoly personálního plánování.
  • Pojetí a cíle získávání a výběru zaměstnanců.
  • Pojetí a cíle přijímání, orientace a adaptace zaměstnanců.

Gabriela Ježková Petrů

  • Přednáší Management lidských zdrojů a Metody vědecké práce.
  • Je členem výzkumného týmu zaměřeného na Behavioral Research.

Studijní materiály

NÁZORY STUDENTŮ VŠEM

Skvělé příklady z praxe.

Předmět byl zajímavý a přínosný.

Tyto přednášky mě velice bavily.